BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tỉnh uỷ TN thực hiện chính sách hỗ trợ gia đình đảng viên nghèo: Chủ trương thiết thực, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên

Cập nhật ngày: 03/10/2010 - 10:25

Nhằm tạo điều kiện giúp đỡ gia đình đảng viên nghèo ổn định cuộc sống, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng và triển khai thực hiện Đề án 773-ĐA/TU, ngày 10.8.2009 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ gia đình đảng viên nghèo giai đoạn 2009-2010.

Đại diện Ban Thường vụ Huyện uỷ Gò Dầu trao quyết định tặng nhà và quà cho đảng viên nghèo theo Đề án 733-ĐA/TU

Qua một năm thực hiện Đề án 773-ĐA/TU của Tỉnh uỷ, hầu hết cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ mục đích yêu cầu của đề án, nên rất phấn khởi, đồng tình ủng hộ cao; quan trọng nhất là tạo được niềm tin, uy tín, điều kiện cần thiết cho đảng viên trong việc thực hiện cuộc vận động thực hiện chủ trương chính sách xoá đói, giảm nghèo của Đảng. Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh cho rằng đây là chủ trương thiết thực, kịp thời, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, đồng thời thể hiện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  giúp cho những hộ gia đình đảng viên nghèo có nhà ở ổn định, có cơ hội tạo việc làm và giải quyết những khó khăn trong cuộc sống. Từ đó động viên đông đảo cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia vào các lĩnh vực công tác; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện đề án đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Cụ thể Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 773-ĐA/TU của Tỉnh uỷ đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn khảo sát thẩm định các hộ gia đình đảng viên nghèo, báo cáo kết quả thẩm định và đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cấp kinh phí hỗ trợ kịp thời. Hầu hết các huyện, thị uỷ, các Đảng uỷ xã, phường, thị trấn quán triệt đầy đủ nội dung và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ gia đình đảng viên nghèo đúng theo đề án của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tổ chức cấp phát kinh phí cho từng hộ đảng viên nghèo; tổ chức xây dựng các căn nhà đảm bảo đúng quy cách và trao tặng nhà cho đảng viên đúng thời gian quy định.

Tính đến nay Tỉnh uỷ đã hỗ trợ cho đảng viên nghèo trong tỉnh hơn 2,407 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ xây dựng nhà cho 50  hộ, trị giá 30 triệu đồng/hộ (tổng cộng 1,5 tỷ đồng); hỗ trợ sửa nhà 13 hộ, trị giá 15 triệu đồng/hộ (tổng cộng 195 triệu đồng); trợ cấp khó khăn đột xuất 83 hộ, với tổng số tiền 690 triệu đồng và trợ cấp học nghề cho 5 hộ, với tổng số tiền 22,5 triệu đồng (4,5 triệu đồng/hộ).

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Đề án 773-ĐA/TU cũng còn một số mặt hạn chế: Một số Đảng uỷ cơ sở còn lúng túng trong tổ chức thực hiện, hướng dẫn đảng viên khai phiếu điều tra, khảo sát không chính xác, do đó có những trường hợp phải điều chỉnh, bổ sung, hoặc loại khỏi danh sách đề nghị. Một số huyện điều tra, khảo sát còn sót đối tượng, nên có 3 hộ gia đình đảng viên nghèo đủ điều kiện hỗ trợ theo đề án, nhưng không đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét hỗ trợ chính sách. Sau đó đã được Ban Chỉ đạo đề án xem xét giải quyết.

N.H