BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo: Chủ động phòng, chống dịch cúm gia cầm (cúm A/H5N1 và cúm A/H7N9)

Cập nhật ngày: 08/05/2013 - 06:31
HTML clipboard

(BTN)- UBND tỉnh vừa ban hành Công văn (số 860/UBND-KTTC) chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn việc vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới.

Phát tờ rơi tuyên truyền về phòng chống dịch cúm A (H5N1). Ảnh minh hoạ

Theo đó, trước tình hình dịch cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành Công Thương, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công an tỉnh, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, UBND các huyện Trảng Bàng, Bến Cầu, Châu Thành, Tân Biên, Tân Châu tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm A/H7N9 và A/H5N1. Bộ chỉ huy BĐBP tổ chức các đoàn công tác thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới; phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác vận động, tuyên truyền nhân dân đấu tranh với tội phạm. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Công điện số 487/CĐ-TTg) về việc tiếp tục triển khai quyết liệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép.

Trước đó, ngày 25.4.2013 Tỉnh uỷ Tây Ninh cũng đã có Công văn số 475-CV/TU chỉ đạo tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống cúm A/H5N1 và cúm A/H7N9. Theo công văn này, Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về dịch cúm A/H5N1 và cúm A/H7N9 sâu rộng đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình, từng cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc về tính chất nguy hiểm, diễn biến phức tạp của dịch cúm đang xảy ra. Công văn của Tỉnh uỷ chỉ đạo cụ thể cho các cấp chính quyền, các ngành chức năng triển khai các hoạt động phòng chống dịch cúm, đẩy mạnh công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm; giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc cúm; chuẩn bị ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có dịch cúm xảy ra.

DN