BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo:

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 180 năm thành lập và phát triển vùng đất Tây Ninh

Cập nhật ngày: 13/01/2016 - 02:06

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức Đảng lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị đối với các hoạt động kỷ niệm 180 năm, được tổ chức ngay đầu năm 2016 gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân; bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các ngày lễ lớn trong năm 2016.

Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của lễ kỷ niệm 180 năm, giúp cho mỗi người dân hiểu rõ về lịch sử thành lập và phát triển vùng đất Tây Ninh trong 180 năm qua, từ đó nâng cao nhận thức, lòng tự hào của mỗi người dân về lịch sử vẻ vang của các thế hệ đi trước, góp phần cổ vũ toàn dân đoàn kết một lòng thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ quê hương Tây Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các đảng uỷ: Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy nổ; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối các địa điểm tổ chức sự kiện lễ kỷ niệm 180 năm.

Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương về các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân; bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các ngày lễ lớn trong năm 2016 và Đề án tổ chức Kỷ niệm 180 năm thành lập và phát triển vùng đất Tây Ninh (1836 – 2016).

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Ban cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm, chỉ đạo, định hướng Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục thông tin, tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm; ngành Văn hoá tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, lễ hội tạo khí thế sôi nổi, an toàn, tiết kiệm, thiết thực chào mừng ngày lễ kỷ niệm trọng thể của tỉnh.

MINH NGUYỄN