Hoà Thành:

Tổ chức đợt hiến máu nhân đạo lần 2 năm 2018 

Cập nhật ngày: 07/05/2018 - 15:06

BTNO - Đợt này, Hoà Thành đã tiếp nhận gần 250 đơn vị máu hiến.

Người dân tham gia hiến máu.

Sáng 7.5, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Hòa Thành phối hợp với Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh tổ chức đợt tiếp nhận hiến máu tình nguyện lần 2 năm 2018.

Gần 400 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thanh niên và người lao động đăng ký tham gia hiến máu. Kết quả, có 250 đơn vị máu được tiếp nhận và bổ sung vào ngân hàng máu.

Theo kế hoạch, năm 2018 Ban Chỉ đạo Hoà Thành sẽ vận động 1.690 đơn vị máu. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện đã tiếp nhận được 879 đơn vị máu, trong đó hiến gửi đơn vị bạn (tại thành phố Tây Ninh) trên 380 đơn vị máu.

Võ Liêm