Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Châu Thành:

Tổ chức gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 

Cập nhật ngày: 30/04/2021 - 19:01

BTNO - Sáng 28.4, Ban Thường trực UB. MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức hội nghị gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, ông Lê Ngọc Ẩn, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện thông qua quyết định phân bổ đơn vị bầu cử; UB. MTTQ Việt Nam huyện triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; hướng dẫn viết chương trình hành động của người ứng cử và kế hoạch tổ chức mạn đàm danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngoài ra UBND huyện báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2021 - 2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo kế hoạch, từ ngày 5 đến ngày 19.5, Ban Thường trực UB. MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Được biết, sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba huyện đã lập danh sách chính thức 57 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu lấy 34 đại biểu.

Thiện Nhân