Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

Trường Quân sự tỉnh Tây Ninh:

Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm sau 1 tháng huấn luyện chiến sĩ mới 

Cập nhật ngày: 26/03/2020 - 08:15

BTNO - Chiều 24.3, Trường Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức rút kinh nghiệm kết quả sau một tháng huấn luyện chiến sĩ mới. Đến dự có thủ trưởng các cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban Giám hiệu nhà trường cùng đội ngũ cán bộ các cấp khung huấn luyện chiến sĩ mới.

Chiến sĩ mới trên thao trường trong giờ nghỉ.

Năm 2020, nhà trường được Bộ CHQS tỉnh giao tiếp nhận, quản lý, huấn luyện 500 chiến sĩ mới. Quán triệt thực hiện huấn luyện chiến sĩ mới theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chuyên sâu”, thực hiện phương pháp cấp trên dạy cấp dưới, sai đâu sửa đó cho đến khi thuần thục.

Nhà trường đầu tư gần 250 triệu đồng xây dựng, củng cố, làm mới hệ thống bia bảng, vật chất, mô hình học cụ, thao trường bãi tập, đường băng phục vụ công tác huấn luyện.

Chiến sĩ mới Trường Quân sự tỉnh huấn luyện kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK bài 1.

Các đại đội huấn luyện theo đúng chương trình, kế hoạch, bảo đảm nội dung, thời gian quy định. Kết quả chung đạt khá. Đến nay, đa số chiến sĩ mới an tâm tư tưởng thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua một tháng huấn luyện, nhà trường biểu dương 10 cán bộ, chiến sĩ có thành tích trong quản lý, giáo dục chiến sĩ mới.

Phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, thượng tá Lý Thanh Đảng – Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu nhà trường tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời uốn nắn, sửa các khuyết điểm nhằm bảo đảm an toàn,  chuẩn bị tốt các mặt, huấn luyện đội ngũ.

Lê Quang