BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sư đoàn BB5-Viettel Tây Ninh:

Tổ chức lễ kết nghĩa giữa 2 đơn vị

Cập nhật ngày: 15/04/2014 - 06:11

Lễ  kết nghĩa giữa Sư đoàn BB5 và chi nhánh Viettel Tây Ninh.

Đại diện của 2 đơn vị đã ký kết văn bản kết nghĩa, bao gồm các hoạt động hỗ trợ thi đua trên mọi lĩnh vực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống Quân đội, địa phương, làm cho mọi cán bộ chiến sĩ, công nhân viên, nhất là thế hệ trẻ của hai đơn vị có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng lành mạnh, trung thực, lý tưởng sống cao đẹp, thể hiện khát vọng cống hiến và trưởng thành;

Phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi đơn vị để hỗ trợ lẫn nhau trong nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ thông tin vào nghiên cứu, khai thác, bảo quản, cải tiến, sửa chữa trang thiết bị thông tin liên lạc phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu;

Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí và phát triển kinh tế góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, thực hiện công tác chính sách trên địa bàn đứng chân;

Cùng nhau phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia tích cực phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Quân khu 7 chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc của Đảng, Quân đội, Quân khu 7 và truyền thống của 2 đơn vị; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”, hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà đồng đội cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên của 2 đơn vị và cho các đối tượng chính sách trên địa bàn đứng chân;

Tổ chức thăm hỏi, động viên lẫn nhau nhân các ngày lễ trọng đại của đất nước và thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác và định kỳ hàng năm tổ chức luân phiên họp mặt, đồng thời tổ chức sơ tổng kết giữa 2 đơn vị.

Tại buổi lễ ký kết nghĩa, 2 đơn vị cũng đã thống nhất lấy ngày 14.4 hàng năm làm ngày họp mặt và kỷ niệm kết nghĩa.

Đây là đơn vị kết nghĩa thứ 102 của Sư đoàn BB5; trong đó ở TP.Hồ Chí Minh có 22 đơn vị, tỉnh Tây Ninh 72 đơn vị, Bình Phước 7 đơn vị và cơ quan Trung ương phía Nam 1 đơn vị.

HT – Lê Hậu