baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổ chức nghiên cứu chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009 tại Cục Thuế tỉnh

Cập nhật ngày: 28/07/2009 - 06:01

Đồng chí Lê Minh Trọng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (hàng đầu bên trái) tại lớp nghiên cứu chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ngày 27.7, tại hội trường Cục Thuế tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tỉnh uỷ - chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng tổ chức triển khai làm điểm nghiên cứu chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” cho cán bộ, đảng viên Cục Thuế tỉnh. Đến dự có đồng chí Lê Minh Trọng – Uỷ viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ Tỉnh uỷ và các đ/c trong BCĐ, tổ giúp việc BCĐ Tỉnh uỷ; các đồng chí Ban Chỉ đạo Đảng uỷ khối cơ quan DCĐ và Đảng uỷ Khối doanh nghiệp, Ban chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng. Và khoảng 140 đảng viên, cán bộ, công chức Cục Thuế tỉnh dự học. Lớp nghiên cứu đã được nghe đ/c Đoàn Văn Hoàng – Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tư tưởng -Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ giới thiệu chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” và Đảng uỷ Cục thuế thông qua báo cáo kết quả thực hiện Di chúc của Bác Hồ, phương hướng phấn đấu làm theo Di chúc của Người trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Đảng uỷ Cục Thuế, từ khi thành lập đến nay (tháng 3.1993), trong hơn 16 năm trưởng thành và phát triển, Đảng uỷ cùng lãnh đạo Cục Thuế đã xây dựng một tập thể đoàn kết, nhất trí cao từ tư tưởng đến hành động; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cấp uỷ Đảng và lãnh đạo Cục Thuế đặt nhiệm vụ thu ngân sách hằng năm là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của ngành và chú trọng công tác tuyên truyền làm cho mọi tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế hiểu rõ chính sách pháp luật thuế theo phương châm “Thu thuế phải được lòng dân”. Chính vì vậy mà hiệu quả thu thuế ngày càng cao.

Đảng uỷ Cục Thuế cũng thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên luôn nêu cao ý thức trách nhiệm và chấp hành kỷ luật, kỷ cương; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và nội quy, quy chế cơ quan; vận động gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác chống tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các tệ nạn xã hội… Hằng năm, Đảng uỷ Cục Thuế luôn giữ vững danh hiệu cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Cán bộ, đảng viên ngành Thuế luôn thấm nhuần lời Bác dạy: Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua! Và kết quả cụ thể mà ngành Thuế đạt được đã khẳng định điều này: Trong 14 năm qua, Cục Thuế Tây Ninh luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch do Bộ Tài Chính, HĐND và UBND tỉnh giao, số thu năm sau cao hơn năm trước.

Sau khi triển khai các nội dung của lớp học, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tỉnh uỷ chủ trì rút kinh nghiệm việc tổ chức lớp học, qua đó, chỉ đạo tiếp tục triển khai các lớp điểm tiếp theo và triển khai đại trà trong thời gian tới.

ĐÌNH CHUNG