Thời Sự - Chính trị   Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Toàn tỉnh:

Tổ chức thành công đại hội cấp huyện và tương đương 

Cập nhật ngày: 23/08/2020 - 19:21

BTNO - Tây Ninh có 13 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ (1 đảng bộ thành phố, 2 đảng bộ thị xã, 6 đảng bộ huyện và 4 đảng bộ: Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh), với 36.821 đảng viên, trong đó có 5 đảng bộ huyện, thị xã và 20 đảng bộ xã biên giới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm (bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Tây Ninh.

Tỉnh đã chọn Đảng bộ thành phố Tây Ninh, thị xã Hoà Thành để chỉ đạo đại hội điểm cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó Đảng bộ thị xã Hòa Thành thực hiện thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp uỷ tại đại hội.

Việc trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ đã phát huy được quyền dân chủ trực tiếp của đảng viên, ý thức trách nhiệm của đại biểu đảng bộ cao. Kết quả tỷ lệ phiếu bầu đều đạt 100%.

Ngoài ra, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh được Đảng bộ BĐBP Việt Nam chọn tiến hành đại hội trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn lực lượng BĐBP. Các đảng bộ được chọn làm điểm đều chuẩn bị chu đáo, tiến hành đại hội nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng.

Đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương đều được chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết đúng quy định, trang trọng, tiết kiệm; thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống lây nhiễm Covid-19. Không khí đại hội trang nghiêm, an ninh trật tự được bảo đảm.

Văn kiện đại hội được thực hiện chu đáo. Trước khi tiến hành đại hội, các cấp uỷ huyện và tương đương đều tổ chức cho tổ chức đảng, đảng viên trong đảng bộ nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến các văn kiện trình Đại hội.

Tại đại hội tiếp tục dành thời gian thỏa đáng để đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến một cách dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm. Kết quả tổng hợp của 13/13 đảng bộ, trước và trong đại hội có trên 814 lượt ý kiến tham gia đóng góp văn kiện Đại hội XIII của Đảng, 838 lượt ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh và 1.157 lượt ý kiến đóng góp văn kiện đảng bộ cấp huyện và tương đương.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được thực hiện dân chủ, khách quan, chặt chẽ, đúng quy trình, tiến hành đồng thời với việc chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND cấp huyện nhiệm kỳ 2021- 2026 được các cơ quan chuyên môn thẩm định và được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt, đồng ý giới thiệu.

Nhân sự được giới thiệu ứng cử ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, UBKT, chủ nhiệm UBKT bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, được chuẩn bị kỹ theo quy trình 5 bước, có số dư hợp lý.

Việc đổi mới 1/3 cấp uỷ viên, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ đạt mục tiêu đề ra; trình độ cấp uỷ tại đại hội, tỷ lệ đồng ý đạt trên 95%. Hầu hết các đại hội bầu cử một lần đủ số lượng cấp uỷ viên theo Đề án nhân sự đã được phê duyệt. 13 đảng bộ đã bầu 423 cấp uỷ viên, 127 uỷ viên ban thường vụ và hoàn thành chủ trương bí thư cấp uỷ cấp huyện không là người địa phương.

Bên cạnh đó, quy chế bầu cử trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, việc kiểm phiếu được thực hiện bằng máy tính; hầu hết đại hội chỉ bầu một lần đủ số lượng cấp uỷ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm UBKT và đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh.

TỐ TUẤN