BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổ chức tốt tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động- phòng chống cháy nổ

Cập nhật ngày: 10/03/2010 - 05:55

Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ- PCCN) lần thứ 12 được phát động trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 14 đến ngày 21.3.2010 với chủ đề: “An toàn và sức khoẻ tại nơi làm việc- Một trong những quyền cơ bản của người lao động”. Ban Chỉ đạo ATVSLĐ- PCCN của tỉnh yêu cầu việc tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ- PCCN phải thu hút được sự quan tâm, sự hưởng ứng rộng rãi của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh và phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, hướng đến doanh nghiệp và người lao động.

Diễn tập PCCC

Để thực hiện tốt tuần lễ này, các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường công tác thanh kiểm tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành về công tác ATVSLĐ- PCCN, đôn đốc các doanh nghiệp, cơ sở thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm túc các quy định, biện pháp đảm bảo ATVSLĐ- PCCN nhằm giảm đến mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động, cháy nổ xảy ra. Chú trọng triển khai công tác huấn luyện ATVSLĐ- PCCN cho các đối tượng là người sử dụng lao động và cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động của doanh nghiệp.

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, rà soát, phát hiện những nguy cơ mất an toàn và xây dựng kế hoạch phòng ngừa tại các phân xưởng, đội sản xuất. Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở người lao động chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về ATVSLĐ- PCCN. Tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ- PCCN trong các phân xưởng, tổ, đội sản xuất và biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích tốt, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

PV


 
Liên kết hữu ích