BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổ công tác thực hiện đề án 30 của tỉnh: Tập huấn rà soát thủ tục hành chính giai đoạn 2

Cập nhật ngày: 04/09/2009 - 06:25

Tập huấn rà soát thủ tục hành chính giai đoạn 2.

Ngày 4.9, Tổ Công tác Đề án 30 của tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn rà soát thủ tục hành chính theo Đề án 30 (giai đoạn 2) cho các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, Thị xã và các xã được chọn làm điểm trong công tác triển khai rà soát thủ tục hành chính theo Đề án 30. Trước đó, ngày 1.1.2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 (gọi tắt là Đề án 30). Đến ngày 4.1, Thủ tướng tiếp tục ban hành Quyết định số 07/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án 30. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 5.8.2008, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định thành lập Tổ Công tác thực hiện Đề án 30; ngày 13.11.2008, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện giai đoạn thống kê thủ tục hành chính (TTHC) của Đề án 30 trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, Tổ Công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh đã kết thúc giai đoạn 1, cơ bản hoàn thành một số nhiệm vụ chính như: Thống kê được Bộ thủ tục hành chính (BTTHCC) chung áp dụng tại cấp xã gồm 150 thủ tục đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 1.7.2009; Thống kê được BTTHCC áp dụng tại cấp huyện gồm 207 thủ tục đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 1.7.2009; Thống kê được 19 BTTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành cấp tỉnh và vừa được UBND tỉnh ký quyết định công bố.

Chuẩn bị triển khai giai đoạn 2, Tổ Công tác thực hiện Đề án 30 đã tổ chức tập huấn một số bước triển khai rà soát TTHC như: TTHC được đặt ra nhằm mục đích gì? TTHC khi được áp dụng có đáp ứng được mục tiêu quản lý đặt ra hay không? Có biện pháp khác để thay thế TTHC mà vẫn đảm bảo mục tiêu quản lý hay không? TTHC này có đồng bộ, thống nhất với TTHC khác không? TTHC có xác định rõ cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giải quyết cho cá nhân, tổ chức hay không? TTHC có xác định rõ trình tự, cách thức thực hiện hay không? Quy định về thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ có rõ ràng, hợp lý hay không? Kết quả của việc thực hiện TTHC này có quy định thời hạn có hiệu lực hay không, có được quy định đúng thẩm quyền hay không...?

DU THI