Mặt trận Tổ quốc các tỉnh miền Đông Nam bộ:

Toạ đàm về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát 

Cập nhật ngày: 18/05/2019 - 06:57

BTN - Cuộc toạ đàm đã ghi nhận 9 lượt ý kiến của các đại biểu phản ánh những bất cập tồn tại và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong thời gian tới.

Đại biểu phát biểu tại buổi toạ đàm.

Sáng 16.5, MTTQVN hai tỉnh Tây Ninh và Ninh Thuận phối hợp tổ chức toạ đàm về giải pháp nâng cao chất lượng giám sát theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3.10.2017 và Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2.2.2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII). Tham dự có ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo MTTQVN các tỉnh miền Đông Nam bộ: Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận và Tây Ninh.

Quyết định số 99 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII) ban hành hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Quy định số 124 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII) quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ. Qua một năm thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 99 và Quy định 124, MTTQVN các tỉnh cụm miền Đông Nam bộ đã đạt những kết quả nhất định, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Công tác giám sát và phản biện xã hội được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Qua giám sát cho thấy các cấp uỷ, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên- nhất là người đứng đầu đã gương mẫu, nghiêm túc thực hiện, gần dân, tôn trọng dân hơn, lắng nghe ý kiến nhân dân.

Ban Thường trực UBMTTQVN các cấp thường xuyên thực hiện việc giám sát thông qua việc nắm bắt tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, hoạt động của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền ở cơ sở, cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú. Qua đó phản ánh kịp thời đến cấp uỷ Đảng, chính quyền có giải pháp chấn chỉnh, uốn nắn, đôn đốc, rút kinh nghiệm đối với cơ quan, tổ chức có vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định đối với cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tuy nhiên, một số địa phương trong cụm miền Đông Nam bộ cũng cho biết, việc thực hiện giám sát theo Quyết định 99 và Quy định 124 còn nhiều bất cập, hiệu quả thấp. Theo MTTQVN tỉnh Đồng Nai, sau 1 năm triển khai, MTTQVN các cấp tỉnh Đồng Nai chưa nhận được thông tin báo cáo, phản ánh của tổ chức, cá nhân, dư luận xã hội, phương tiện thông tin đại chúng về biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, về đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên sinh hoạt, cư trú trên địa bàn để có kiến nghị với cấp uỷ xem xét theo quy định.

MTTQVN tỉnh Bình Dương cho biết, người dân còn e ngại, né tránh việc góp ý, phê bình cán bộ, đảng viên, không dám tố giác những vụ, việc cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật vì sợ bị trù dập, gây khó dễ khi đến các cơ quan công quyền giải quyết công việc cá nhân, gia đình. MTTQVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho rằng hoạt động đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn cũng như chưa phát huy hết vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên cùng cấp…

Cuộc toạ đàm đã ghi nhận 9 lượt ý kiến của đại diện UBMTTQ các tỉnh cụm miền Đông Nam bộ và đại diện MTTQ huyện Dương Minh Châu, MTTQ phường IV, TP. Tây Ninh phản ánh những bất cập tồn tại và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Hợp, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh thay mặt chủ trì hội nghị tiếp thu, ghi nhận ý kiến của các địa phương để tổng hợp báo cáo, đề xuất Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời đề nghị hệ thống Mặt trận các tỉnh cũng cần xem lại năng lực, trình độ của cán bộ Mặt trận, phải quán triệt để cán bộ Mặt trận các cấp nắm sâu hơn các nội dung của Quyết định 99 và Quy định 124, hoạt động giám sát phải hai  chiều, chủ động phối hợp các ban xây dựng Đảng ở địa phương mình và các đoàn thể xã hội để kịp thời nắm bắt thông tin, có cơ sở giám sát hiệu quả.

NGÔ MẪN