BAOTAYNINH.VN trên Google News

Toàn tỉnh có 178 hợp tác xã, 122 tổ hợp tác 

Cập nhật ngày: 29/03/2023 - 13:55

BTNO - UBND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Kinh tế tập thể năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến chủ trì.

Đến dự có ông Huỳnh Lam Phương- Trưởng cơ quan Thường trực phía Nam Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 178 hợp tác xã (HTX) với gần 37.000 thành viên, tăng 13 HTX so với cùng kỳ, tăng 11% so với kế hoạch. Trong năm thành lập mới, cập nhật bổ sung 15 HTX, giải thể 2 HTX; 160 HTX hoạt động theo luật HTX năm 2012. Doanh thu bình quân của mỗi HTX đạt 13,7 tỷ đồng/năm, tăng 7% so với cùng kỳ. Lãi bình quân của HTX  năm 2022 đạt 331 triệu đồng/năm.

Về tổ hợp tác (THT), năm 2022 toàn tỉnh có 122 THT với hơn 2.500 thành viên, tăng 1 THT so với cùng kỳ. Trong đó, thành lập mới 6 THT, giải thể 5 THT. Doanh thu bình quân của 1 THT đạt 500 triệu đồng/năm, lãi bình quân 100 triệu đồng/năm.

Tuy nhiên, quy mô các HTX còn hạn chế, sức cạnh tranh chưa cao; vẫn còn nhiều HTX chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Hợp tác xã; công tác quản lý tài chính, kế toán chưa đáp ứng quy định; những khó khăn nội tại của HTX chậm khắc phục, đặc biệt khó khăn về vốn, cơ sở vật chất, công nghệ sản xuất, trình độ quản lý và nguồn nhân lực; hoạt động của đa số các HTX hiện nay chỉ mang tính ngắn hạn, chưa chú trọng việc sản xuất, kinh doanh những sản phẩm, dịch vụ thị trường cần…

Ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, một số đại biểu cho rằng, để KTTT phát triển ổn định trong năm 2023 và những năm tiếp theo, các địa phương cần đẩy mạnh hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho HTX để nâng cao năng lực chế biến, bảo quản; phối hợp tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp, cập nhật kiến thức, thông tin thị trường để nâng cao năng lực kinh doanh, kỹ năng quản lý cho hợp tác xã. Đồng thời, lồng ghép thực hiện hỗ trợ HTX trong triển khai thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn...

Ông Huỳnh Lam Phương- Trưởng cơ quan Thường trực phía Nam Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, UBND tỉnh tập trung phát triển KTTT gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển số lượng, đồng thời củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HTX, tổ hợp tác; đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác trong các ngành, nghề, lĩnh vực, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị, chú trọng phát triển sản phẩm, chế biến sâu, đạt tiêu chuẩn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu…

Các tập thể có thành tích xuất sắc được nhận bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam.

Dịp này, Liên minh HTX Việt Nam đã trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2022; UBND tỉnh trao cờ thi đua cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua và trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển KTTT năm 2022.

Vũ Nguyệt