BAOTAYNINH.VN trên Google News

5 năm thực hiện Kết luận số 80 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X:

Toàn tỉnh có 38 tổ chức Đảng trong DNTN và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Cập nhật ngày: 14/04/2016 - 04:49

Ông Nguyễn Minh Tân- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo 80 tỉnh Tây Ninh chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, ông Võ Thiện Trí - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban chỉ đạo 80 của tỉnh cho biết, đến hết năm 2015 toàn tỉnh có 38 tổ chức đảng, với 375 đảng viên, tăng 20 tổ chức đảng và 189 đảng viên so với trước khi có Kết luận 80 của Ban Bí thư. So với kế hoạch của Tỉnh ủy thì số tổ chức đảng được thành lập ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đạt 100%.

 Hoạt động của các tổ chức đảng từng bước đi vào nề nếp, vận dụng linh hoạt thời gian duy trì tốt chế độ sinh hoạt đảng định kỳ theo quy định, vừa đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh. Phần lớn đảng viên là người lao động giữ gìn phẩm chất đạo đức, tích cực học tập nâng cao trình độ, chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Một số tổ chức đảng có bí thư cấp ủy và đảng viên giữ vị trí quản lý trong doanh nghiệp đã thể hiện vai trò hạt nhân chính trị, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, được doanh nghiệp tạo điều kiện tốt để hoạt động. Trong 5 năm, không có đảng viên ở khu vực này bị xử lý kỷ luật.

Tuy nhiên, kết quả thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước còn thấp, có chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra, nhất là tổ chức đoàn thanh niên. Số lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên còn chiếm tỷ lệ thấp so với tổng số người lao động trong doanh nghiệp; nhiều nơi chưa làm tốt công tác kết nạp đảng viên, đoàn viên... Hiện nay toàn tỉnh có 414 đảng viên làm việc tại 191 doanh nghiệp ngoài nhà nước, nhưng đang sinh hoạt đảng tại nơi cư trú, trong đó có 11 doanh nghiệp đủ 3 đảng viên trở lên nhưng chưa thành lập được chi bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban chỉ đạo 80 của tỉnh ghi nhận những kết quả mà các cấp ủy, tổ chức Đảng đạt được trong 5 năm thực hiện Kết luận 80. Về phương hướng thực hiện Kết luận 80 trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng tiếp tục phổ biến quán triệt các văn bản; rà soát lại các hành lang pháp lý; có phương án sắp xếp lại các tổ chức cơ sở Đảng ở các doanh nghiệp; tiếp tục tuyên truyền vận động để doanh nghiệp hiểu, thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24.10.2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; kịp thời củng cố, kiện các ban chỉ đạo thực hiện Kết luận 80 ở các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng nhấn mạnh, việc thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp này là cần thiết, tuy nhiên phải bảo đảm đúng thực chất, hoạt động có hiệu quả.

Tố Tuấn