BAOTAYNINH.VN trên Google News

Toàn tỉnh hoàn thành Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba

Cập nhật ngày: 17/04/2016 - 07:27

Toàn cảnh phiên họp.

Trong khi đó, Uỷ ban Bầu cử tỉnh cho biết, đến nay Tiểu ban tuyên truyền đã cấp phát tài liệu tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng tiến độ; Tiểu ban Cử tri và Xét khiếu nại, tố cáo tiếp tục phối hợp với Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh trao đổi, làm việc với các chủ doanh nghiệp (ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh) tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, người lao động tham gia bầu cử.

Sở Nội vụ hướng dẫn ghi tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; chuẩn bị nội dung tập huấn, hướng dẫn các mẫu, biểu về công tác bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử. Đồng thời đã tổ chức mời thầu đối với các gói thầu và đã ký kết các đơn vị về thiết kế, in ấn các mẫu, biểu bầu cử, thùng phiếu chính, thùng phiếu phụ để cấp phát cho cấp huyện, cấp xã.

UBND cấp xã đã tiến hành lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu, thực hiện việc niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã và những điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân lưu ý các thành viên Uỷ ban Bầu cử tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban Bầu cử các huyện, thành phố, dự kiến vào chiều 19.4, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh bàn giao danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương và HĐND cấp tỉnh cho Uỷ ban Bầu cử tỉnh. Cũng trong ngày này, Uỷ ban Bầu cử sẽ tổ chức họp mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Theo quy định, chậm nhất ngày 27.4, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử trên cả nước. Chậm nhất là ngày 2.5, Uỷ ban Bầu cử tỉnh sẽ tổ chức họp báo để công bố danh sách những người ứng cử ở địa phương.

Bên cạnh đó, chậm nhất là ngày 27.4, Uỷ ban Bầu cử tỉnh cũng sẽ lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh theo từng đơn vị bầu cử. Theo quy định, chậm nhất ngày 2.5, tổ bầu cử phải niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND ở từng khu vực bỏ phiếu.

Lãnh đạo Uỷ ban Bầu cử huyện Tân Biên báo cáo tại phiên họp.

Theo quy định, việc nhận và phân phối tài liệu, phiếu bầu cử cho các ban bầu cử, 733 tổ bầu cử chậm nhất là ngày 27.4, do đó đòi hỏi các cơ quan phụ trách việc in ấn, vận chuyển, phân phối… phải đảm bảo về mặt thời gian.

Tiếp tục rà soát danh sách cử tri, nắm chắc tổng số cử tri ở cấp huyện, cấp xã (phường, thị trấn), khu vực bỏ phiếu, nam, nữ… Đến ngày 15.5, thẻ cử tri phải đến tận tay từng người dân đủ điểu kiện bỏ phiếu.

Từ ngày 20.4 đến 24.4.2016, ba đoàn giám sát của Uỷ ban Bầu cử tỉnh tiếp tục thực hiện công tác giám sát Uỷ ban Bầu cử cấp huyện, cấp xã đợt 2. Song song đó, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh và Tiểu ban Tuyên truyền cũng tiến hành các đợt giám sát chuyên đề. Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Phạm Văn Tân nhấn mạnh, cần phải có kế hoạch phối kết hợp chặt chẽ, tránh ảnh hưởng đến công việc của cơ sở…

Đ.H.T