baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Toàn tỉnh Tây Ninh có 99,90% cử tri đi bầu

Cập nhật ngày: 24/05/2016 - 06:46

Cử tri làm thủ tục nhận phiếu bầu tại Tổ bầu cử số 651, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh.

Uỷ ban Bầu cử tỉnh cho biết, quá trình kiểm phiếu của Tổ bầu cử thuộc địa bàn huyện Tân Châu có tăng 113 cử tri đi bỏ phiếu so với thời điểm báo cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia lúc 21 giờ ngày 22.5- cũng là lúc kết thúc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp.

Cụ thể như sau:

STT

Huyện, thành phố

Thời điểm báo cáo lúc 21 giờ 30 ngày 22.5

Tổng số

Cử tri đi bầu

Tỷ lệ (%)

1

Bến Cầu

53.558

53.547

99,98

2

Trảng Bàng

128.939

128.939

100,00

3

Gò Dầu

116.572

116.548

99,98

4

Châu Thành

113.720

113.694

99,98

5

Tp Tây Ninh

111.552

111.535

99,98

6

Hòa Thành

120.892

120.884

99,99

7

Tân Biên

73.974

73.535

99,41

8

Tân Châu

96.962

96.771

99,80

9

Dương Minh Châu

90.597

90.439

99,83

Tổng cộng

906.766

905.892

99,90

Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Hội đồng bầu cử quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử.

Kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã sẽ được Uỷ ban bầu cử cùng cấp căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố chậm nhất là 10 ngày sau ngày bầu cử.

Đ.H.T