BAOTAYNINH.VN trên Google News

Toàn văn bài diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII

Cập nhật ngày: 26/09/2014 - 11:08
Hơn 1000 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các đại biểu chức sắc tôn giáo, dân tộc, kiều bào ở nước ngoài, các đại biểu quốc tế đã về dự sự kiện chính trị trọng đại này. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Đại Đoàn Kết xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc toàn văn bài diễn văn này.
 
Khaimac1.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: Hoàng Long 
 
DIỄN VĂN KHAI MẠC
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2014 - 2019 
 
Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2014
 
- Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam !
 
- Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội !
 
- Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động !
 
- Thưa các vị khách quốc tế và các đoàn ngoại giao !
 
- Thưa toàn thể quý vị đại biểu và khách quý!
 
Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vừa kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội, MTTQ Việt Nam tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII-Đại hội của Đoàn kết-Dân chủ-Đổi mới. 
Thay mặt Đại hội và Đoàn Chủ tịch:
 
- Tôi nhiệt liệt chào mừng:
 
+ Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;
 
+ Đồng chí Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam;
 
+ Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam và đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
 
+ Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam;
 
+ Đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Uỷ viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam;
 
+ Đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam;
 
+ Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các vị lãnh đạo các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam.
 
+ Các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động.
 
+ Các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
 
- Đặc biệt, tôi nhiệt liệt chào mừng 1008 đại biểu, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, 54 dân tộc anh em, các tôn giáo, các lực lượng vũ trang nhân dân và đại diện cho hơn 4 triệu đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài đã về dự Đại hội hôm nay.
 
- Tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại diện các tổ chức quốc tế và các đoàn ngoại giao tại Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương và nước ngoài tới dự và đưa tin Đại hội.
 
Sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các vị đại biểu và khách quý tại Đại hội thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế đối với MTTQ Việt Nam, là nguồn động viên to lớn và một bảo đảm cho sự thành công của Đại hội.
 
- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam !
 
- Kính thưa các cụ, các vị và toàn thể quý đại biểu!
 
Trong không khí thắm đượm tình đoàn kết toàn dân tộc của Đại hội hôm nay, chúng ta tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - Người sáng lập, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Người sáng lập và dẫn dắt hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 
Bác đã đi xa 45 năm nhưng sự nghiệp của Bác, cuộc đời của Bác và bản Di chúc lịch sử của Người vẫn là di sản vô giá mãi đồng hành cùng dân tộc. Tư tưởng và Di chúc thiêng liêng của Người luôn soi đường chỉ lối cho Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và dân tộc Việt Nam.
 
Trong giờ phút trọng thể này, chúng ta bồi hồi nhớ tới với tấm lòng biết ơn sâu sắc: Cụ Huỳnh Thúc Kháng, Hội trưởng Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam, cụ Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Mặt trận Liên Việt, Chủ tịch MTTQ Việt Nam, cụ Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam; cụ Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, cụ Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam và cụ Lê Quang Đạo, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam.
 
Các cụ và các vị Chủ tịch Phạm Thế Duyệt, Huỳnh Đảm và các vị lãnh đạo Mặt trận, lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận qua các thời kỳ cách mạng đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng MTTQ Việt Nam ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
 
Chúng ta đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ, các bậc lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các nhân sĩ, trí thức, những người tiêu biểu trong các dân tộc, các tôn giáo, đồng bào ở trong nước cũng như ở nước ngoài đã cống hiến xương máu, tài năng, sức lực và của cải cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Nhân dịp này, MTTQ Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của Nhà nước để MTTQ Việt Nam phát huy vai trò, làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang trong suốt chặng đường 84 năm qua và trong nhiệm kỳ Đại hội VII vừa qua. MTTQ Việt Nam chân thành cảm ơn nhân dân các nước anh em, bè bạn trên thế giới đã ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam !
 
- Kính thưa các cụ, các vị và toàn thể quý đại biểu !
 
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp lần này được tiến hành từ cơ sở, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQ Việt Nam, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của mỗi địa phương và cả nước.
 
Quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII MTTQ Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự phối hợp của Nhà nước và các cấp ủy, chính quyền địa phương, của Mặt trận các tỉnh, thành, các tổ chức thành viên, các bộ, ban, ngành Trung ương, sự quan tâm theo dõi, góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam quacác thời kỳ và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài.
 
Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân; đánh giá việc thực hiện 5 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ VII (2009-2014), từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu và các Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2014-2019).
 
Đại hội sẽ thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam(sửa đổi, bổ sung); hiệp thương dân chủ cử ra Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới. Đại hội chúng ta sẽ nghe phát biểu chỉ đạo quan trọng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam !
 
- Kính thưa các cụ, các vị và toàn thể quý đại biểu !
 
Tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng xung đột sắc tộc và tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, biển đảo, chiến tranh cục bộ, khủng bố, bạo loạn, "diễn biến hòa bình” vẫn diễn ra ở một số nơi. Kinh tế thế giới đang chuyển sang một giai đoạn mới, tăng trưởng cao hơn nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro.
 
Những vấn đề toàn cầu ảnh hưởng đến đời sống con người như an ninh năng lượng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... tiếp tục diễn biến phức tạp. Việc hình thành "Cộng đồng các nước Đông Nam Á” vào năm 2015 sẽ là một tiền đề quan trọng góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển ở khu vực. Tuy nhiên, Việt Nam đang trực tiếp đối mặt với nguy cơ bị xâm phạm chủ quyền quốc gia, lãnh thổ và vùng đặc quyền kinh tế. Tự do và an ninh hàng hải quốc tế bị đe dọa.
 
Ở trong nước, những thành tựu, kinh nghiệm trong gần 30 năm đổi mới đã tạo ra cho đất nước thế và lực mới, sức mạnh tổng hợp lớn hơn nhiều so với trước. Những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được Đảng, Nhà nước và nhân dân quyết tâm khắc phục.
 
Đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được đẩy mạnh. Sự đa dạng về điều kiện sống, nhu cầu và lợi ích khác nhau giữa các tầng lớp nhân dân đòi hỏi Mặt trận thực sự lắng nghe, cầu thị và cởi mở để tiếp tục tạo đồng thuận xã hội trong tình hình mới. Đối ngoại nhân dân đang đứng trước những yêu cầu mới. Cần mở rộng, tăng cường đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, thúc đẩy tin cậy chính trị với các nước láng giềng, các nước ASEAN, các đối tác chiến lược và các nước khác.
 
Bối cảnh tình hình mới của thế giới và trong nước hiện nay đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải tự đổi mới mạnh mẽ, xác định rõ mục tiêu và chương trình hành động, đáp ứng yêu cầu củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện sứ mệnh cao cả của mình đã được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và quy định của Hiến pháp năm 2013, đáp ứng những yêu cầu thực tiễn cuộc sống của các tầng lớp nhân dân.
 
Vì vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII chính là Đại hội của "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, vì dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 
Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014-2019).
 
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
 
Xin trân trọng cảm ơn !
 
Nguồn  Đại Đoàn Kết