Toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X 

Cập nhật ngày: 09/12/2022 - 16:26

BTNO - Sáng ngày 09.12.2022, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bế mạc trọng thể kỳ họp thứ 6. Báo Tây Ninh Online trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 201-2026. Ảnh Xuân Vũ

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UB.MTTQVN tỉnh!

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội; các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Kính thưa các vị khách mời, cùng toàn thể Nhân dân tỉnh nhà!

Qua 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian thảo luận, góp ý toàn diện đối với các nội dung trình kỳ họp, đã có 22 lượt đại biểu phát biểu thảo luận với 53 ý kiến xác đáng, phản ánh được thực tiễn địa phương, ý kiến, nguyện vọng cử tri, tập trung vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác triển khai, quản lý, điều hành của các cơ quan chính quyền; tại phiên chất vấn đã có 3 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giao thông, công an, y tế được giám đốc các sở, ngành liên quan báo cáo tổng quát gửi đến đại biểu.

Có 12 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn trực tiếp và được 4 giám đốc sở, ngành trả lời nhằm làm rõ hơn những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm; đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã có phát biểu báo cáo làm rõ thêm về công tác của UBND, về kết quả thực hiện năm 2022 và đề ra các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023; giải trình, tiếp thu các vấn đề đại biểu quan tâm đặt ra tại kỳ họp.

Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, biểu quyết thông qua 34 nghị quyết chuyên đề, quyết định nhiều nội dung quan trọng không chỉ cho năm 2023 mà còn cho cả giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất nhận định:

Về kinh tế - xã hội, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhất là sự đồng lòng, tin tưởng và ủng hộ của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã quyết tâm thực hiện mục tiêu khôi phục, duy trì và thúc đẩy phát triển kinh tế, đem lại kết quả tích cực.

Kinh tế - xã hội của tỉnh đã có bước khởi sắc và đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực; các hoạt động kinh tế - xã hội đã có sự phục hồi mạnh mẽ, năng lực sản xuất tiếp tục được tăng cường, đời sống nhân dân cải thiện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo, điều hành triển khai các giải pháp thực hiện hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do HĐND đã đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã phân tích, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đó là: mặc dù tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2022 đạt kết quả khả quan nhưng chưa phát huy hết tiềm năng, cơ hội; quy mô và năng lực cạnh tranh kinh tế, nguồn lực đầu tư của tỉnh còn hạn chế; hoạt động sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp và các thành phần kinh tế còn khó khăn; cơ cấu lại nền kinh tế và trong nội bộ từng ngành, việc triển khai các đột phá phát triển chưa đạt kết quả như mong muốn; hiệu quả quản lý nhà nước ở một số ngành, lĩnh vực chưa cao: trật tự đô thị, vệ sinh – môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đất đai; tình trạng thiếu giáo viên thiếu nhân lực y tế, thiếu thuốc bảo hiểm y tế chậm được khắc phục; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư chưa đạt yêu cầu; kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa được thực hiện nghiêm túc; một số tội phạm, tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, tín dụng đen, lừa đảo sử dụng môi trường mạng còn diễn biến phức tạp.

Kính thưa quý đại biểu!

Trong thời gian tới, dự báo cơ bản bối cảnh tình hình trong nước vẫn thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, khi dịch bệnh được kiểm soát, các chính sách khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội được đẩy mạnh triển khai và phát huy tác dụng; hầu hết các ngành, lĩnh vực đều trên đà phục hồi, phát triển tích cực.

Tuy nhiên, như nhận định tại kỳ họp, tỉnh ta vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế nội tại cần cần tập trung khắc phục; bên cạnh đó, môi trường kinh tế vĩ mô trong thời gian tới phải đối mặt với không ít khó khăn, nhất là áp lực về lạm phát, tỷ giá, chi phí sản xuất gia tăng, nhu cầu các thị trường xuất khẩu truyền thống thu hẹp, nguy cơ dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi… đặt ra những thách thức lớn trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023 và cả giai đoạn.

Để có thể thực hiện thắng lợi Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020-2025, đòi hỏi chúng ta không được tự mãn, chủ quan với những kết quả đạt được, mà phải nỗ lực, phấn đấu cao hơn, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tỉnh nhà, trong đó Ủy ban nhân dân tỉnh cần tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành, bám sát diễn biến tình hình kin tế - xã hội và biện pháp điều hành vĩ mô của Chính phủ, chủ động, kịp thời tổ chức triển khai thực hiện, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển của địa phương.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng nhân dân tỉnh, tiếp tục phát huy các thành tựu đã đạt được, tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế, nhất là sớm tháo gỡ các “điểm nghẽn” phát triển đã được xác định; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, tích cực hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện đầu tư theo chủ trương, dự án đã được cấp phép; thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả các biện pháp điều hành, nhất là về thực thi thủ tục hành chính để kịp thời xử lý các vướng mắc, bất cập; thực hiện hiệu quả các biện pháp cải thiện, nâng chất các chỉ số đánh giá về môi trường đầu tư, cải cách hành chính và hiệu quả quản trị công của tỉnh; tập trung giải quyết các bất cập trong lĩnh vực y tế, giáo dục, đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo chất lượng giáo dục; quan tâm đảm bảo an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, lắng nghe và giải quyết, giải trình thấu đáo ý kiến, kiến nghị chính đáng của đại biểu, cử tri và Nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao của xã hội, nhất là trong triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, dự án, công trình trọng điểm, đột phá của tỉnh.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thực hiện chức năng giám sát, Kỳ họp đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp đối với 2 nhóm vấn đề về quản lý giao thông vận tải và phòng chống tệ nạn, tội phạm; đồng thời yêu cầu các đơn vị khác trả lời bằng văn bản những vấn đề, nội dung chất vấn do đại biểu đặt ra.

Thường trực HĐND cũng đã có báo cáo kết quả thẩm tra việc thực hiện các nội dung kết luận về việc trả lời chất vấn ở kỳ họp thứ tư của các vị Giám đốc sở NN-PTNT, TM-MT và GD-ĐT.

Qua hoạt động chất vấn cho thấy, những vấn đề được đại biểu đặt ra, được Hội đồng nhân dân tỉnh lựa chọn là xác đáng, phù hợp với tình hình thực tế địa phương và những vấn đề cử tri quan tâm.

Việc chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, tập trung làm rõ được thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời đã xác định những giải pháp cơ bản để khắc phục. Việc giám sát kết quả thực hiện lời hứa sau chất vấn được tăng cường nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chất vấn.

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, các vị thủ trưởng đã trả lời chất vấn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, có kế hoạch cụ thể tích cực triển khai có hiệu quả những vấn đề đã hứa, báo cáo kết quả thực hiện để Hội đồng nhân dân và cử tri giám sát theo quy định.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh Xuân Vũ

Kính thưa quý vị đại biểu và cử tri tỉnh nhà!

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nhất trí thông qua 34 nghị quyết quan trọng. Tất cả các nghị quyết đã được Thường trực HĐND phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh trong quá trình soạn thảo, lấy ý kiến góp ý và thẩm tra cẩn trọng, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, phù hợp với điều kiện thực hiện của địa phương; được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận dân chủ trước khi biểu quyết với sự thống nhất cao.

Sau kỳ họp, tôi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo, nhanh chóng cụ thể hóa, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã tiến hành bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả cao. HĐND tỉnh chúc mừng thành viên mới của UBND tỉnh và mong rằng ông Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, đóng góp tích cực vào hoạt động của UBND tỉnh.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Năm 2023 dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, đồng thời cũng có những cơ hội mới đối với sự phát triển của cả nước nói chung, Tây Ninh nói riêng.

Với tinh thần đoàn kết, truyền thống kiên cường, khát vọng vươn lên, thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi kêu gọi cử tri, Nhân dân tỉnh nhà chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền vượt khó, tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp duy trì, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khai thác tốt hơn tiềm năng, tận dụng tốt những cơ hội mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023, phát triển đời sống Nhân dân, củng cố nền tảng để phát triển nhanh và vững chắc hơn trong những năm tiếp theo, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X đã thành công tốt đẹp, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các vị khách quý đã đến tham dự kỳ họp; cảm ơn sự phối hợp tích cực của Ủy ban nhân dân tỉnh, UB.MTTQVN tỉnh, các tổ chức, đoàn thể, các ngành, các cấp; cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí và các cơ quan phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp; cảm ơn cử tri đã quan tâm theo dõi, góp ý cho đại biểu và các nội dung của kỳ họp.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các vị khách mời và toàn thể Nhân dân tỉnh nhà sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc năm mới thắng lợi mới!

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X.

Xin trân trọng kính chào!

H.T (lược ghi)