Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

Toàn văn Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Cập nhật ngày: 16/10/2020 - 15:54

BTNO - Toàn văn Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm.

Kính thưa:   - Đoàn Chủ tịch Đại hội,

-  Quý vị đại biểu;

- Thưa Đại hội

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội rất vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các Cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành bạn; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đến tham dự, chỉ đạo, động viên cho đại hội.

Đại hội rất vui mừng chào đón Đoàn đại biểu các tầng lớp nhân dân đến tặng hoa, chúc mừng tại phiên khai mạc. Đặc biệt, là sự có mặt đông đủ của 350 đại biểu từ 13 đảng bộ trực thuộc trong suốt thời gian Đại hội. Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, quý vị khách quý và toàn thể đại biểu là sự quan tâm tin tưởng, nguồn cỗ vũ to lớn tạo thêm khí thế, động lực cho sự thành công của Đại hội.

Kính thưa các đồng chí!

Tại Đại hội này, chúng ta trân trọng được nghe đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo. Những ý kiến phát biểu của đồng chí thể hiện sự quan tâm sâu sát của Trung ương, cũng như cá nhân Đồng chí đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Tây Ninh trong thời gian qua.

Bên cạnh có những nhận định, đánh giá xác đáng về việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành khóa X và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ vừa qua, Đồng chí cũng đã chỉ ra những định hướng, giải pháp có tầm chiến lược, mang tính đột phá để Tây Ninh phát triển nhanh, bền vững, phù hợp với định hướng, chiến lược chung của cả nước. Đại hội trân trọng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến quý báu của Đồng chí Trần Thanh Mẫn, tiếp tục thảo luận, bổ sung vào Nghị quyết Đại hội và giao lại cho Ban Chấp hành khóa XI triển khai thực hiện.

Theo chương trình, Đại hội đã thảo luận dân chủ, tập trung, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, chất lượng và thống nhất cao thông qua các văn kiện quan trọng gồm: Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá X) nhiệm kỳ 2015 – 2020; góp ý dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo khả thi, thiết thực.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 47 đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, phẩm chất và năng lực, đại diện cho ý chí và trí tuệ của Đảng bộ. Ban chấp hành Khóa mới có cơ cấu hợp lý, thể hiện được tính toàn diện, liên tục, kế thừa và đổi mới, có khả năng thực hiện tốt trọng trách của Đảng bộ và Nhân dân giao cho. Kết quả của các phiên bầu cử đều đạt số phiếu cao, tập trung, thể hiện rõ nét tính tập trung dân chủ và sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ. 

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh gồm 16 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ và nguyện vọng của Nhân dân Tây Ninh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó xác định rõ các chỉ tiêu chủ yếu cần tập trung thực hiện đến năm 2025, đề ra 17 nhiệm vụ trọng tâm, chỉ rõ 03 giải pháp đột phá để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh phát triển toàn diện, đồng bộ, nhanh và bền vững kinh tế - xã hội tỉnh nhà giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030, đưa Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển khá so với cả nước.

Nghị quyết chính là kết tinh của truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân Tây Ninh từ những nhiệm kỳ qua, mà Đại hội chúng ta đã kế thừa, phát huy trong hoạch định phương hướng phát triển trong giai đoạn mới. Nghị quyết sẽ là văn kiện chính trị trung tâm, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, là động lực to lớn để huy động nguồn lực đưa Tây Ninh phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới.

Với những kết quả nêu trên, chúng ta vui mừng báo cáo với Trung ương Đảng, với toàn thể cán bộ, đảng viên, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội!

Thành công của Đại hội hôm nay là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố: Đó là sức mạnh đoàn kết, trí tuệ của toàn Đảng bộ; sự quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; sự theo dõi, giúp đỡ thiết thực, hiệu quả của các cơ quan Trung ương; quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chu đáo của Ban Chấp hành khoá X; cùng với sự đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Thành công của Đại hội còn biểu thị cho tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cao, phong cách làm việc khoa học, thật sự phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của 350 đồng chí đại biểu tại Đại hội.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi xin bày tỏ tình cảm trân trọng và lòng biết ơn đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các vị khách quý đến tham dự, góp phần vào thành công của Đại hội; xin biểu dương và cảm ơn các Tiểu ban của Đại hội và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đã tận tuỵ làm tốt công tác tham mưu, phục vụ và bảo đảm an ninh trật tự, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội; cảm ơn các cơ quan truyền thông, báo chí Trung ương, địa phương thường xuyên, kịp thời đưa tin về Đại hội.

Kính thưa Đại hội!

Từ nhiều tháng nay, hướng về Đại hội, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã có nhiều đóng góp quý báu, thiết thực, tâm huyết vào các văn kiện của Đại hội; đồng thời, đã tích cực, sôi nổi tham gia các phong trào thi đua, thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, có ý nghĩa để lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội.

Đại hội xin ghi nhận, bày tỏ tình cảm trân trọng và lòng biết ơn chân thành đến khối đại đoàn kết toàn dân của tỉnh nhà; đồng thời, tin tưởng sâu sắc rằng, trong chặng đường sắp tới, dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nhưng Nhân dân Tây Ninh sẽ luôn đoàn kết, gắn bó với Đảng, sẵn sàng đem tất cả nhiệt tình, trí tuệ, công sức và nguồn lực cùng chung sức, đồng lòng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Kính thưa Đại hội!

Thành công của Đại hội là chỉ là bước khởi đầu cho nhiệm kỳ mới. Nhiệm vụ quan trọng có tính quyết định tiếp theo là phải sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Do vậy, ngay sau Đại hội, tôi đề nghị tất cả các tổ chức đảng cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sát thực đối với từng địa phương, đơn vị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả cao trong mọi ngành, lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm 2020-2025.

Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân Tây Ninh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nêu cao tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, phấn đấu xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Phấn khởi với thành công của Đại hội, cùng niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của Tây Ninh trong giai đoạn mới, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý và toàn thể đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!