BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng Bí thư đề nghị cựu chiến binh chống tham nhũng

Cập nhật ngày: 01/12/2009 - 05:56

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam sáng 1.12, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lưu ý các cấp hội cần đoàn kết, vận động cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, phát hiện, đấu tranh với mọi hành vi tham nhũng, lãng phí.

Chúc mừng Hội Cựu chiến binh Việt Nam tròn 20 tuổi, Tổng Bí thư biểu dương những thành tích, cống hiến to lớn và bước trưởng thành, tiến bộ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong thời gian qua.

Hơn 400 đại biểu về dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, với tôn chỉ, mục đích cao đẹp, tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, 20 năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã không ngừng phát triển, xây dựng được hệ thống tổ chức rộng khắp với hơn 2,5 triệu hội viên sinh hoạt trong gần 16 vạn tổ chức cơ sở Hội.

Theo Tổng Bí thư, các cấp hội cần đoàn kết, vận động cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, phát hiện, đấu tranh với mọi hành vi tham nhũng, lãng phí; chống âm mưu “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch”.

Lưu ý các cấp hội phải thường xuyên chăm lo xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng tập trung xây dựng cơ sở vững mạnh, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, lấy chất lượng và hiệu quả làm mục tiêu, khắc phục hành chính hóa trong tổ chức hoạt động, xây dựng Hội thực sự xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, nhất là cơ sở..."

Trước đó, Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khẳng định: "Cựu chiến binh Việt Nam nguyện tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, giữ vững niềm tin và lý tưởng, vượt qua khó khăn và thử thách, xứng đáng với 8 chữ vàng: trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới".

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch danh dự Hội cũng gửi lời chúc Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các thế hệ cựu chiến binh cả nước góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Nhân dịp này, Đại tướng Lê Văn Dũng đã gắn Huân chương độc lập hạng nhất lên Lá cờ truyền thống của Hội.

(Theo VOV News)