BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng Bí thư đốc thúc xử lý nghiêm vụ Trịnh Xuân Thanh

Cập nhật ngày: 24/07/2016 - 10:00

Tổng bí thư yêu cầu Ban Tổ chức TƯ, Ban Thường vụ Đảng uỷ và lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hậu Giang, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ có sự tham gia của UB Kiểm tra TƯ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan về các khuyết điểm, vi phạm như đã nêu tại Thông báo kết luận số 89 của UB Kiểm tra TƯ.

Ông Trịnh Xuân Thanh.

Giao Ban Tổ chức TƯ chủ trì, phối hợp với UB Kiểm tra TƯ và các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, đánh giá các quy định, quy trình về công tác cán bộ để sửa đổi, bổ sung bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ.

Tổng bí thư cũng yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng TƯ có sự tham gia của UB Kiểm tra TƯ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm trong việc thẩm định, đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng Huân chương Lao động trong 2 năm liền (năm 2009 và 2010) và phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (năm 2011).

Về vi phạm thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng (giai đoạn 2011 - 2013) ở Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tổng bí thư giao Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an TƯ phải chỉ đạo các cơ quan chức năng của ngành công an điều tra làm rõ.

Nguồn VOV