BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng Bí thư: Tăng cường tiềm lực và thế trận quốc phòng

Cập nhật ngày: 11/02/2010 - 07:25

Đón Tổng Bí thư có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó Bí thư Đảng uỷ quân sự Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng cùng đông đảo tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ cơ quan Bộ Quốc phòng.
Tổng Bí thư gửi tới các lãnh đạo chỉ huy của Bộ Quốc phòng, các cơ quan trực thuộc Bộ, các quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, học viện, nhà trường và các viện, trung tâm nghiên cứu cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng trong toàn quân, lực lượng dân quân tự vệ cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đặc biệt, Tổng Bí thư chuyển những tình cảm nồng ấm, tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân tới các cán bộ, chiến sĩ đang ứng trực sẵn sàng chiến đấu, canh giữ đất trời, biển, đảo và biên cương thiêng liêng của Tổ quốc.
Tổng Bí thư nêu rõ: Đất nước ta vừa vượt qua một năm khó khăn chồng chất và thử thách ngặt nghèo để giành được những thành tựu rất quan trọng. Riêng trong lĩnh vực quốc phòng, thành tựu đạt được trong năm qua là rất to lớn và quan trọng. Nền quốc phòng toàn dân, toàn diện của nước ta có bước phát triển mới cả về tiềm lực và thế trận, đặc biệt là "thế trận lòng dân".
Năm 2010 là năm nước ta có nhiều sự kiện lịch sử, chính trị, văn hoá, đối ngoại quan trọng, Tổng Bí thư nhấn mạnh quân đội ta phải phấn đấu thực hiện với kết quả cao nhất Nghị quyết của Đảng uỷ Quân sự Trung ương về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2010.

Trong đó, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lưu ý một số vấn đề: Thứ nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước, của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực và thế trận.

Củng cố khối đoàn kết các dân tộc, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội các vùng sâu, vùng xa, vùng cao, vùng căn cứ cách mạng; tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục quốc phòng theo tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc, xây dựng sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Thứ hai, động viên toàn quân nêu cao bản chất, truyền thống, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước cả Trung ương và địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, xử lý đúng đắn và có hiệu quả các tình huống phức tạp theo đúng nguyên tắc, đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, chủ động tiến công làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn cho đất nước, nhất là trong các dịp có các sự kiện quan trọng, các ngày kỷ niệm lớn.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quân lần thứ IX tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

(Theo TTXVN)