BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về công tác tôn giáo

Cập nhật ngày: 17/10/2014 - 06:54

Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về công tác tôn giáo, 10 năm qua, Thành uỷ quan tâm đến việc củng cố bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Thành phố có 5 tôn giáo được nhà nước công nhận, gồm Phật giáo, Cao đài, Công giáo, Tin lành và Hồi giáo. Ngoài ra, còn có một điểm nhóm Tin lành Báp Tít (Nam Phương) và Tịnh độ cư sĩ Phật hội hoạt động.

Trong 10 năm qua, công tác tôn giáo luôn được cấp ủy, chính quyền ở thành phố Tây Ninh quan tâm. Toàn Đảng bộ Thành phố đã tổ chức triển khai, học tập các nghị quyết, kết luận của Trung ương cho 98,15% cán bộ, đảng viên. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức 983 cuộc tuyên truyền cho hơn 24.500 lượt hộ nhân dân, đạt 90,83% số hộ. UBND Thành phố phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh mở 5 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến tôn giáo cho đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo và các chức sắc, chức việc, nhà tu hành trên địa bàn…

Đại bộ phận chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn Thành phố phấn khởi, an tâm, sống “tốt đời đẹp đạo”, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước, xây dựng cơ sở thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo văn minh. Qua bình xét, năm 2013 có 53/53 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đạt cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng văn minh.  Mối quan hệ giữa chính quyền với các tổ chức tôn giáo ngày càng thân thiện, gần gũi hơn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương.

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Pha phát biểu nhấn mạnh đến vai trò của tôn giáo trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong xây dựng văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới, Thành phố cũng cần đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ làm công tác tôn giáo nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Xuân Vũ

* Cùng ngày, Huyện ủy Tân Châu cũng đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về công tác tôn giáo.

Được biết, toàn huyện Tân Châu hiện có tất cả 6 tôn giáo chính với 23 cơ sở thờ tự, điểm sinh hoạt và 6 am thờ, gồm: Phật giáo, Công giáo, Hồi giáo, Cao đài, Tin lành và Phật giáo Hòa Hảo, với trên 51.000 tín đồ; trong đó Phật giáo và Cao Đài là hai tôn giáo có đông tín đồ nhất.

Nhìn chung, qua 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 ( khóa IX) về công tác tôn giáo, huyện Tân Châu đã nắm và thực hiện đầy đủ các chính sách về tôn giáo, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt bình thường theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo và pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo.

10 năm qua, các tín đồ, chức sắc tôn giáo đã có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, như: tham gia xóa đói giảm nghèo, đóng góp vào công tác từ thiện-xã hội với trên 5.800 phần quà, 43 căn nhà đại đoàn kết, trên 90 triệu đồng ủng hộ quỹ Vì người nghèo, cấp thuốc miễn phí cho trên 380 tín đồ, cấp trên 6.700 suất cơm từ thiện, hỗ trợ vốn cho dân nghèo…

Chí Thành