BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị: Tạo điều kiện thuận lợi để văn học, nghệ thuật phát triển 

Cập nhật ngày: 30/03/2023 - 10:16

BTNO - Sáng 29.3, Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16.6.2008 của Bộ Chính trị (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu.

Dự hội nghị có ông Dương Minh Tuấn- Phó Vụ trưởng, phó trưởng cơ quan thường trực khu vực phía Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ cùng các uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ luôn quan tâm lãnh đạo công tác văn học, nghệ thuật (VHNT) trên địa bàn tỉnh theo đúng chủ trương, định hướng của Đảng; thường xuyên chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng đoàn Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để Hội hoạt động, đội ngũ văn nghệ sĩ tham gia sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật; xây dựng trang mạng gắn với số hoá Tạp chí Văn nghệ, nâng cao chất lượng của tạp chí.

Định kỳ hằng năm, tỉnh tổ chức gặp gỡ văn nghệ sĩ, những người làm công tác văn hoá, văn nghệ nhằm quan tâm, động viên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị, đề xuất của văn nghệ sĩ để chỉ đạo giải quyết.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ định hướng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin thông qua các loại hình tuyên truyền cổ động trực quan, chương trình văn hoá, văn nghệ; duy trì hội nghị báo cáo viên hằng tháng; giao ban báo chí hằng quý; định hướng công tác chính trị tư tưởng hoạt động VHNT; định hướng cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản ánh các hoạt động văn hoá, văn học, nghệ thuật; phê phán những lệch lạc, sai trái, tiêu cực. Nhìn chung, đội ngũ văn nghệ sĩ tư tưởng ổn định, tin tưởng và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Các cấp uỷ, chính quyền đổi mới tư duy, phương pháp chỉ đạo, quản lý, tạo điều kiện cho VHNT phát triển mạnh mẽ, đa dạng về đề tài, nội dung, loại hình, phương pháp sáng tạo, sự tìm tòi, thể nghiệm. Quyền sáng tạo của văn nghệ sĩ được bảo đảm; hoạt động sáng tác được đẩy mạnh, phát huy sáng tạo của văn nghệ sĩ đóng góp tài năng, trí tuệ thông qua các đợt vận động sáng tác hằng năm; giao lưu và thực tế sáng tác trong, ngoài tỉnh… góp phần nâng cao số lượng, chất lượng tác phẩm VHNT.

Trong 15 năm qua, Tây Ninh có 22 giải thưởng quốc tế và 56 tác phẩm được triển lãm; 1.067 tác phẩm đạt giải thưởng (toàn quốc 12 tác phẩm, khu vực 47 tác phẩm, cấp tỉnh 1.008 tác phẩm), 796 tác phẩm được chọn triển lãm ở các cấp trong nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái biểu dương đội ngũ văn nghệ sĩ, cán bộ làm công tác quản lý lĩnh vực VHNT của tỉnh nhà và các tác giả, văn nghệ sĩ được khen thưởng, vinh danh.

Đại biểu tham quan khu vực trưng bày sách và các tác phẩm VHNT.

Bên cạnh thành tựu, kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW. Đó là sự quan tâm đầu tư phát triển VHNT chưa tương xứng với vai trò, vị trí của VHNT cũng như bề dày truyền thống cách mạng và nét đặc sắc văn hoá Tây Ninh, chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển của VHNT hiện nay. VHNT của tỉnh nhà chưa có nhiều tác phẩm giá trị nghệ thuật cao, tương xứng với sự phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt là chưa có nhiều tác phẩm tuyên truyền, cổ động, giáo dục thanh thiếu nhi; hoạt động lý luận phê bình còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý lĩnh vực VHNT và văn nghệ sĩ chưa phát triển mạnh mẽ, chưa phát huy hết năng lực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ lưu ý trong thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển VHNT đã đề ra trong các văn kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước. Việc cụ thể hoá các văn kiện cần bám sát thực tiễn của địa phương, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Quan tâm xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy và bồi dưỡng, đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, văn nghệ sĩ đáp ứng yêu cầu sáng tác, tạo nên những tác phẩm VHNT có giá trị, sức sống, lan toả, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng VHNT của các tầng lớp nhân dân.

Đối với cấp uỷ, các cơ quan quản lý nhà nước với chức năng, nhiệm vụ của mình cần quan tâm, chủ động kiến nghị, đề xuất cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi các văn bản pháp lý và đề xuất chính sách cụ thể góp phần tháo gỡ khó khăn, bất cập trong hoạt động VHNT, động viên, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tác, phát triển.

Các tổ chức, đội ngũ cán bộ hội, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về VHNT và văn nghệ sĩ cần không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, không ngừng nghiên cứu các chủ đề, đề tài sáng tác bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của địa phương, để các tác phẩm không chỉ có giá trị cao về nghệ thuật mà còn tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tạo động lực, nguồn lực tinh thần quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển của quê hương Tây Ninh.

Dịp này, UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho 12 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị và 2 cá nhân đạt giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025.

Phương Thuý