baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp: UBND tỉnh khen thưởng 144 tập thể, cá nhân

Cập nhật ngày: 17/06/2016 - 04:49

Đến dự Hội nghị tổng kết diễn ra vào sáng 17.6 có Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh Phan Thị Điệp, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Quang.

Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang trao bằng khen cho các tập thể.

Báo cáo tại hội nghị, bà Phan Thị Điệp đánh giá công tác bầu cử vừa qua đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; đáp ứng yêu cầu về nội dung và tiến độ.

Sau Hội nghị hiệp thương lần 3 lập danh sách chính thức những người tham gia ứng cử, phần lớn các địa phương đều đảm bảo tỷ lệ cơ cấu kết hợp theo quy định.

Trong quá trình chuẩn bị bầu cử, các cấp, các ngành đã tích cực phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, đồng bộ, sáng tạo với nhiều hình thức, nội dung và phương pháp phong phú, sinh động, tạo được khí thế sôi nổi trong nhân dân.

Ngày bầu cử được xem là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là ngày hội của toàn dân. Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai sớm đưa thông tin đầy đủ, liên tục về các hoạt động bầu cử rộng khắp đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần động viên nhân dân phấn khởi đi bầu, thực hiện quyền công dân, thể hiện trách nhiệm với đất nước, tạo bầu không khí dân chủ trong xã hội cũng như thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt cao- 99,86%.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân trao bằng khen cho các tập thể.

Việc chuẩn bị nhân sự ứng cử chu đáo, chặt chẽ, đảm bảo có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức để bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh... nên tỷ lệ cử tri tín nhiệm cho từng ứng cử viên khá cao, tỷ lệ giữa người trúng cử và người không trúng cử không có chênh lệch lớn. Cử tri thể hiện được quyền làm chủ của mình trong việc xem xét, lựa chọn để bầu đại biểu. Kết quả, bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, huyện. Riêng cấp xã bầu thiếu 19 đại biểu, nhưng số lượng thiếu rải rác từng địa phương nên không phải bầu lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cho rằng, để cuộc bầu cử lần sau đạt kết quả tốt, cần phải có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, sâu sát của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với Uỷ ban MTTQ và các tổ chức trong hệ thống chính trị để các cấp, các ngành nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng và yêu cầu của cuộc bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân phát biểu tại hội nghị.

UBBC tỉnh tích cực, chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên công tác bầu cử các cấp; duy trì tốt chế độ họp định kỳ để chỉ đạo xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác bầu cử. Công tác tuyên truyền phải luôn được quan tâm triển khai, thực hiện thường xuyên, liên tục, hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, sử dụng tối đa các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời phải coi trọng tuyên truyền cổ động và tuyên truyền miệng trong nhân dân.

Cần ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong việc lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri, lập và biên tập danh sách, tiểu sử người ứng cử. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử...

Đặng Hoàng Thái