BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết công tác dân tộc năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015

Cập nhật ngày: 15/01/2015 - 12:00

Ngày 14.1, tại Hà Nội, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự, phát biểu chỉ đạo.

Tại điểm cầu Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Báo cáo của Ủy ban Dân tộc cho thấy, năm 2014, tình hình sản xuất ở các vùng dân tộc và miền núi (DT&MN) có sự phục hồi, phát triển khá toàn diện cả về năng suất, chất lượng, sản lượng; chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Hệ thống thương mại dịch vụ được mở rộng, tạo điều kiện cho đồng bào giao lưu hàng hoá, tiêu thụ sản phẩm. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội vùng DT&MN tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp.

Tốc độ tăng trưởng bình quân của các tỉnh vùng DT&MN từ 8 đến 10%, một số địa phương đạt mức tăng trưởng cao trên 10%; tỷ lệ hộ nghèo vùng DT&MN giảm từ 2 - 4%.

Năm 2014, hỗ trợ đầu tư xây dựng 5.307 công trình cơ sở hạ tầng, tập trung chủ yếu vào đường giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, trường học; hỗ trợ mua giống, cây, con, vật tư, máy móc để phát triển sản xuất trên địa bàn 2.331 xã và 3.509 thôn đặc biệt khó khăn. Triển khai thực hiện gần 70 dự án định canh, định cư tập trung và xen ghép cho khoảng 6.750 hộ với 33.875 khẩu. Xây dựng 177 công trình nước sinh hoạt tập trung; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 16.820 hộ; hỗ trợ 683.900,20 m2 đất ở cho 1.764 hộ nghèo (bình quân 387,70m2/hộ) với số tiền giải ngân 56,813 tỷ đồng ...

Theo báo cáo của UBND tỉnh, Tây Ninh hiện có 22 dân tộc với 4.079 hộ, 17.661 nhân khẩu, chiếm 1,63% dân số toàn tỉnh. Trong năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, cho vay vốn để sản xuất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng trạm xá, giếng nước, xây dựng trường, lớp, tạo điều kiện cho con em dân tộc thiểu số đến trường; triển khai thực hiện chương trình, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, qua đó đã làm cho bộ mặt nông thôn, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có những thay đổi đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã có những chuyển biến mạnh mẽ.

Đến nay đã có 79 hộ dân tộc nghèo được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ; 61 hộ đồng bào được bố trí nhà ở và được cấp 1ha đất sản xuất trong khu dân cư biên giới Chàng Riệc; có 4 hộ được bố trí nhà ở và 1ha đất sản xuất trong làng Thanh niên lập nghiệp ở xã Ninh Điền(Châu Thành) và rất nhiều hộ đồng bào dân tộc được Ủy ban mặt trận Tổ quốc hỗ trợ xây dựng nhà ĐĐK. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc được nâng lên, từng bước tương xứng với mức sống chung trong tỉnh; bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc được khuyến khích phát huy tác dụng.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn vùng dân tộc ổn định, hầu hết đồng bào các dân tộc thiểu số tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy đem lại hiệu quả thiết thực.

Khắc Luân