BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2011

Cập nhật ngày: 17/01/2012 - 12:15

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị tổng kết công tác Dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2011, được Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức vào ngày 17.1.2012, do ông Nguyễn Minh Tân, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì. Đến dự có ông Đỗ Văn Phớn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ban Dân vận Trung ương.

Báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh uỷ cho biết, trong năm 2011, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Đời sống cán bộ, công chức, người lao động trong khu vực hành chính sự nghiệp và các đơn vị sản xuất kinh doanh ổn định. Nhiều dự án đầu tư được triển khai thực hiện, cùng với chương trình giải quyết việc làm đã tạo thêm việc làm cho 22.000 lao động, đạt 110% kế hoạch năm. Trong năm, toàn tỉnh vận động quỹ “Vì người nghèo” được trên 46 tỷ đồng, đạt trên 154% kế hoạch; xây dựng và bàn giao 1.813 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, tổng trị giá trên 48 tỷ đồng, đạt hơn 106% kế hoạch. Các chính sách an sinh xã hội được tập trung thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nội địa và trên biên giới được giữ vững ổn định. Hệ thống dân vận, Mặt trận, đoàn thể, hội quần chúng các cấp tập trung cho công tác tuyên truyền vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; tích cực phát động và thực hiện các phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống ngành giới; chủ động phối hợp thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, nhất là đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tích cực tham gia cùng các ngành vận động nhân dân thực hiện giá đền bù dự án Khu Liên hợp Công nghiệp- Đô thị- Dịch vụ Phước Đông-Bời Lời.

Ban Dân vận các cấp tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; phối hợp với các ban Đảng hướng dẫn các đoàn thể, hội quần chúng tổ chức đại hội theo nhiệm kỳ. Ban Dân vận Tỉnh uỷ phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh xây dựng chương trình thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2012-2014; phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác liên ngành tỉnh tổ chức ra quân làm công tác dân vận năm 2011 và đã huy động được hơn 77.000 ngày công lao động đào đắp, phát quang đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh, mương, đặt cống thoát nước, sửa chữa bàn ghế cho các trường học; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí kết hợp tặng quà cho người nghèo được 3.520 lượt, với trị giá trên 404 triệu đồng…

Trong năm 2011, việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở các loại hình cơ sở được triển khai một cách đồng bộ; phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, cán bộ, công chức và người lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển. Các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trong tỉnh ngày càng nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và tác dụng của việc thực hiện QCDC ở cơ sở, nên đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện khá tốt. Tình hình khiếu kiện, khiếu nại đông người trên địa bàn tỉnh hiện đang giảm dần. Công tác cải cách thủ tục hành chính “một cửa”, “một cửa liên thông” mang lại nhiều kết quả như: đã tổ chức rà soát 1.666 thủ tục, kiến nghị đơn giản hoá 1.110 thủ tục, sửa đổi, bổ sung 952 thủ tục, bãi bỏ 91 thủ tục, thay thế 46 thủ tục và phân cấp thực hiện 21 thủ tục. Áp dụng thống nhất 207 thủ tục cấp huyện, 150 thủ tục cấp xã, 1.243 thủ tục cho các cơ quan chuyên môn. Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ngày càng đi vào nền nếp và có chất lượng. Việc thực hiện QCDC trong các doanh nghiệp Nhà nước ngày càng đi vào nền nếp chất lượng hơn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao đời sống của người lao động. Nhìn chung việc tổ chức thực hiện QCDC ở các loại hình trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với phong trào thi đua dân vận khéo đã xuất hiện nhiều gương điển hình làm công tác dân vận khéo trên nhiều lĩnh vực, nhiều mô hình hoạt động hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Văn Phớn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong năm 2011, đồng thời trao đổi một số ý kiến mà Ban Dân vận các cấp cần lưu ý, nghiên cứu thực hiện trong thời gian tới.

D.H