Kinh tế   Phát triển nông thôn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết công tác kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh năm 2021 

Cập nhật ngày: 19/03/2022 - 09:37

BTNO - Chiều 17.3, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết KTTT và hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển KTTT tỉnh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. Ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 121 Tổ hợp tác (THT) với gần 2000 thành viên hoạt động theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP. Doanh thu bình quân năm đạt trên 380 triệu đồng/THT, thu nhập bình quân khoảng 4 triệu đồng/lao động/tháng.

Năm 2021, toàn tỉnh thành lập mới 21 Hợp tác xã (HTX), giải thể 4 HTX. Đến nay, có 160 HTX, quỹ tín dụng nhân dân thu hút hơn 39.000 thành viên và 236,2 tỷ đồng vốn điều lệ. Doanh thu bình quân năm ước đạt 10 tỷ đồng/HTX, thu nhập bình quân khoảng 5 triệu đồng/lao động/tháng.

Các tổ chức KTTT mặc dù có bước phát triển nhưng chưa đáp ứng kỳ vọng của cấp uỷ chính quyền các cấp, cụ thể: quy mô các HTX còn hạn chế, sức cạnh tranh chưa cao nhìn chung khu vực KTTT còn chậm. Vẫn còn nhiều HTX chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật HTX.

Ông Nguyễn Kiên Cường- Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại hội nghị.

Công tác quản lý tài chính, kế toán chưa đáp ứng quy định; hoạt động của các HTX còn thiếu gắn bó, liên kết với nhau và với các thành phần kinh tế khác. Còn nhiều thành viên chưa thực hiện nghĩa vụ với HTX, chưa chung tay góp vốn, góp sức cùng nhau xây dựng thành một tổ chức hoạt động kinh tế của chính thành viên mà còn trông chờ vào HTX, vào chính sách Nhà nước mang lại lợi ích gì cho thành viên, nên thái độ tham gia HTX của nhiều thành viên HTX là thiếu tích cực và gắn bó với HTX.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương quán triệt các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về đổi mới, phát triển KTTT, HTX. Phát triển KTTT với nhiều hình thức đa dạng, trong đó ưu tiên xây dựng các mô hình gắn với chuỗi giá trị; tăng cường liên kết hợp tác để nhân rộng và thu hút người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoặc liên kết với HTX; tiếp tục rà soát, đề xuất các chính sách nhằm hỗ trợ HTX nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh và khả năng thích nghi với nền kinh tế thị trường và trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua.

Dịp này, UBND tỉnh trao cờ thi đua cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua và trao bằng khen cho 16 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển KTTT năm 2021.

Tại hội nghị, Liên minh HTX triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và năm 2022.

Vũ Nguyệt