BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết công tác quân sự-quốc phòng năm 2013

Cập nhật ngày: 14/01/2014 - 05:59
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy tặng cờ thi đua và bằng khen cho các đơn vị xuất sắc.

Sáng 14.1, Bộ Chỉ huy quân sự Tây Ninh tổ chức tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2013 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Dự hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy.

Năm 2013, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy - UBND tỉnh, Bộ CHQS đã triển khai thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng-an ninh các cấp, kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh...

Toàn tỉnh đã tổ chức 02 đợt giao quân đạt 100% chỉ tiêu; 95/95 xã, phường/thị trấn có cán bộ quân sự trực tiếp làm tham mưu cho địa phương thực hiện công tác quân sự quốc phòng ở cơ sở. Trong năm, toàn tỉnh tổ chức được 29 lớp tập huấn về công tác quân sự quốc phòng cho cán bộ xã/phường/thị trấn, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. Trường Quân sự phối hợp với Sở Nội vụ, Sở GD-ĐT, Hội đồng Giáo dục quốc phòng- an ninh các huyện/thị tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng đạt kết quả tốt…

Tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2013, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 công nhận 09 đơn vị lực lượng vũ trang Tây Ninh đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng, 02 tập thể tiên tiến, 06 cá nhân chiến sĩ thi đua cơ sở.

UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho Ban CHQS Hòa Thành và tặng bằng khen cho Trung đoàn Bộ binh 174; Bộ CHQS tỉnh khen thưởng cho 48 tập thể và 109 cá nhân đã có thành xuất xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2013.

Hoàng Minh