Cụm thi đua số 4 ngành Tổ chức xây dựng Đảng:

Tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2020 

Cập nhật ngày: 04/12/2020 - 20:06

BTNO - Sáng 4.12, Cụm thi đua số 4 tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2020 với sự tham dự của 11 đơn vị thuộc Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Thành uỷ thành viên của Cụm. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái, đại diện lãnh đạo các Vụ trực thuộc Ban Tổ chức Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái thông tin một số nét về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng của Tây Ninh năm 2020 và đánh giá, Cụm thi đua ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã tổ chức các phong trào thi đua tạo sự gắn kết giữa các đơn vị trong Cụm và tạo động lực để các thành viên thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng tại địa phương mình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ mong muốn thông qua các phong trào thi đua, chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu giữa các thành viên Cụm thi đua sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm, bài học hay giúp Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Tây Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo kết quả thi đua trong Cụm, trong năm qua, các đơn vị nỗ lực triển khai thực hiện hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu mà nghị quyết của từng Tỉnh uỷ, Thành uỷ trong nhiệm kỳ 2015-2020, hoàn thành tốt trong việc tham mưu triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm của ngành đã đề ra. 

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng thời, đã phối hợp chặt chẽ với các Ban Đảng tổ chức thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ sơ kết, tổng kết các chuyên đề; theo dõi tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong đó tập trung tham mưu chuẩn bị tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết, kế hoạch về công tác xây dựng Đảng. Công tác thi đua, khen thưởng trong ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đi vào nề nếp, góp phần động viên, khuyến khích, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các đơn vị.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Ban Tổ chức các đơn vị của Cụm sẽ tiếp tục phối hợp tham mưu tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tham mưu chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Vụ địa phương III tặng Bằng khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cách làm hay, mô hình mới”.

Tại hội nghị, các thành viên của Cụm thi đua số 4 đã bỏ phiếu bình xét khen thưởng đối với tập thể và cá nhân giai đoạn 2016-2020, trong đó Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Tây Ninh là một trong hai đơn vị được tặng Cờ thi đua của Ban Tổ chức Trung ương. Các thành viên Cụm thi đua số 4 cũng đã thống nhất bầu Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu làm Cụm trưởng, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Tây Ninh làm Cụm phó thường trực và  Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bình Thuận làm Cụm phó năm 2021. Đồng thời phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua số 4 năm 2021.

Nhân dịp này, 3 tập thể, 4 cá nhân của Cụm thi đua số 4 có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cách làm hay, mô hình mới” được tặng Bằng khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Phương Thúy