BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết công tác thi đua- khen thưởng tỉnh Tây Ninh năm 2014

Cập nhật ngày: 23/04/2015 - 12:47

Dự hội nghị có Uỷ viên Thường vụ trực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân; Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ; Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thị Điệp.

Thừa uỷ nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy trao Cờ thi đua Chính phủ cho 7 tập thể.

 Năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động, chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua hiệu quả, toàn diện.

Lấy phong trào thi đua "Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới" gắn liền với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" làm nòng cốt, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp ngành và tầng lớp nhân dân.

Vai trò của Hội đồng Thi đua- khen thưởng các cấp, các ngành tác động khá toàn diện trong công tác chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, định hướng phong trào thi đua từng đơn vị.

Từ đó, huy động được lực lượng tham gia hưởng ứng phong trào, tạo động lực mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp địa phương, đơn vị vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ năm 2014.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy biểu dương những tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác thi đua- khen thưởng năm 2014; đồng thời phát động đợt thi đua đặc biệt năm 2015 với nội dung đẩy mạnh phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc.

Tại Hội nghị, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng nhì cho 1 tập thể và 1 cá nhân, Huân chương Lao động hạng ba cho 7 tập thể và 16 cá nhân, Cờ Thi đua Chính phủ cho 7 tập thể, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 tập thể và 16 cá nhân.

UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” cho 18 tập thể dẫn đầu các khối thi đua và tặng bằng khen cho 29 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2014.

Đại Dương