BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết công tác thi đua khối huyện, thị năm 2009: Hoà Thành giữ vững vị trí đứng đầu

Cập nhật ngày: 04/03/2010 - 05:34

Vừa qua, hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối huyện, thị xã năm 2009 đã được tổ chức tại Bến Cầu, với sự tham dự của đại diện Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Hữu Ngân và đại diện UBND 9 huyện, thị xã trong tỉnh.

Năm qua, công tác thi đua khen thưởng khối huyện, thị xã đạt kết quả rất khả quan, 9/9 huyện, thị xã đều đạt loại mạnh, thang điểm thi đua ngày càng phù hợp với việc thúc đẩy phát triển kinh tế-văn hoá-xã hội ở từng địa phương, là động lực để mỗi huyện, thị phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Công tác đánh giá, xếp loại được thực hiện khách quan, công bằng, đồng thời nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng của cấp uỷ, UBND các huyện, thị cũng như thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, khối Đảng, đoàn thể ngày càng nâng lên rõ rệt, các chỉ tiêu được giao đa số đạt và vượt, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh Tây Ninh.

Lãnh đạo 9 huyện, thị ký kết giao ước thi đua năm 2010

Trong năm 2009, mặc dù có bị ảnh hưởng suy giảm kinh tế thế giới, nhưng tình hình phát triển kinh tế của tỉnh ta vẫn đạt khá so với kế hoạch đề ra. Trong đó huyện đạt chỉ tiêu cao nhất là Gò Dầu và Bến Cầu là huyện đạt chỉ tiêu thấp nhất. Sự phát triển nông-lâm-thuỷ sản, khu vực công nghiệp, xây dựng dẫn đầu cũng là huyện Gò Dầu, thấp nhất là huyện Châu Thành. Về thu ngân sách Nhà nước các huyện, thị xã đều đạt và vượt chỉ tiêu, thấp nhất là Thị xã, cao nhất là huyện Bến Cầu. Về thực hiện chủ trương 3 giảm trong bảo đảm ATGT (giảm số vụ, giảm số người chết và giảm số người bị thương) 8/9 huyện, thị xã đều giảm, riêng Thị xã chưa đạt yêu cầu đề ra. Trong năm 2009 về giảm tỷ lệ hộ nghèo có 3 huyện chưa đạt kế hoạch là Hoà Thành, Tân Châu và Gò Dầu...

Tại hội nghị, đại diện các huyện, thị xã cùng nhau thảo luận, chấm điểm xếp loại, thống nhất kết quả: huyện Hoà Thành xếp hạng Nhất, Dương Minh Châu xếp hạng Nhì và Châu Thành xếp hạng Ba. Ngoài ra huyện Bến Cầu (đơn vị khối trưởng năm 2009) đã chuyển giao công tác thi đua khen thưởng khối huyện, thị năm 2010 cho huyện Hoà Thành. Đồng thời các huyện, thị xã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2010.

Nguyễn Thiện