BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc

Cập nhật ngày: 09/03/2010 - 05:36

Sáng 9.3, tại Đà Nẵng, bế mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc năm 2009, triển khai nhiệm vụ năm 2010.

Ông Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận.

Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, phát huy dân chủ trong thảo luận trên cả 3 lĩnh vực: thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc, bàn bạc nội dung và cách thức triển khai nhiệm vụ năm 2010.

Năm 2010, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc cần quán triệt sâu sắc và triển khai đồng bộ, tích cực Chỉ thị 26 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các bộ ngành đoàn thể ở Trung ương và địa phương có kế hoạch, biện pháp bám sát chỉ thị này; tăng cường tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh về đất nước Việt Nam ổn định, hoà bình, an toàn, con người Việt Nam cần cù, thân thiện và mến khách; Tăng cường đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, phản động; đồng thời nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục; Tích cực triển khai các đề án tuyên truyền biển đảo, góp phần triển khai nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành TW Đảng khoá 10 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh 3 vấn đề chính đó là tăng cường tổ chức, nghiên cứu đầy đủ toàn diện, chuyên sâu từng vấn đề cụ thể để có cách thức tuyên truyền, phải xem trọng công tác tuyên truyền miệng; Hai là tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân thực sự coi trọng, củng cố, giữ gìn và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa các nước nhất là quan hệ Việt Trung; Ba là công tác tuyên truyền biển đảo, cần đi sâu, tuyên truyền vị trí, tiềm năng thế mạnh của biển đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, Ban tuyên giáo Trung ương khen thưởng 50 tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc năm 2009. Trong đó, Đài TNVN được tặng Bằng khen về công tác tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc. Hệ Phát thanh đối ngoại, Đài TNVN được tặng bằng khen về công tác thông tin đối ngoại.

(Theo VOV News)