BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới, cắm mốc năm 2016
* Sở Ngoại vụ Tây Ninh được tặng Bằng khen. 

Cập nhật ngày: 18/01/2017 - 18:15

BTNO - Sáng 18.1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới, cắm mốc năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự hội nghị có nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, năm 2016 công tác thông tin đối ngoại tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thành tựu đổi mới của đất nước, giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước, văn hoá, con người Việt Nam; đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, góp phần tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế -xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế của đất nước ở khu vực và trên thế giới.  

Phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Phuông trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể tại hội nghị.

Bên canh những kết quả quan trọng đạt được, Hội nghị cũng phân tích rõ những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, như: Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc vẫn chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Cơ chế phối hợp cung cấp thông tin giữa Trung ương và địa phương, giữa các đơn vị tại địa phương có những lúc thiếu đồng bộ nên hiệu quả hoạt động chưa cao. Nội dung và hình thức tuyên truyền vẫn chưa thực sự phong phú, hiệu quả, thuyết phục, phù hợp với các đối tượng khác nhau.

Nhiều báo trong nước, nhất là báo mạng, khai thác thông tin từ nguồn báo chí nước ngoài, trên mạng xã hội nhưng thiếu kiểm chứng, thiếu nhạy cảm chính trị. Công tác phát ngôn ở nhiều đơn vị, địa phương còn có sơ hở, dễ bị các thế lực cơ hội, thù địch lợi dụng tuyên truyền chống phá.

Dự báo trong năm 2017 sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; thách thức và cơ hội, thuận lợi và khó khăn đan xen nhau, trong bối cảnh đó, lãnh đạo Ban Tuyên giáo đề nghị công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc biên giới cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trên cơ sở quán triệt đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, nhà nước ta; tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức, cơ chế chỉ đạo, phối hợp giữa các lực lượng tuyên truyền một cách toàn diện, đồng bộ; tiếp tục đổi mới, đa đang hoá nội dung, hình thức, phương thức, ngôn ngữ tuyên truyền; chủ động định hướng dư luận xã hội, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch.

 Bộ đội biên phòng Tây Ninh phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia tuần tra song phương, bảo vệ biên giới Việt Nam-Campuchia. Ảnh minh hoạ

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm, lập trường của Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông bằng biện pháp hoà bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế; tranh thủ hơn nữa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo môi trường trong nước và quốc tế thuận lợi để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ, biển đảo; giữ gìn hoà bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã biểu dương nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị có nhiều cố gắng trong việc tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc, góp phần quan trọng xây dựng môi trường hoà bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng bằng khen cho 27 tập thể và 9 cá nhân đạt thanh tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc năm 2016.

T.N