BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết công tác tổ chức XD Đảng năm 2010: Giúp cấp uỷ tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp

Cập nhật ngày: 01/03/2011 - 11:26

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Nên (bên trái) trao Cờ thi đua cho Ban Tổ chức Huyện uỷ Hoà Thành

Hội nghị tiến hành ngày 1.3.2011. Đến dự có các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh; Nguyễn Văn Trí, Phó vụ trưởng Vụ địa phương 3- Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cho biết, trong năm 2010, ngành Tổ chức, xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Trong đó trọng tâm là tham mưu cho cấp uỷ và hướng dẫn cho cấp uỷ cấp dưới tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp. Về đại hội Đảng bộ các cấp: Toàn tỉnh có 639/639 tổ chức cơ sở Đảng đã tiến hành đại hội, kết quả đã bầu 3.200 cấp uỷ viên; 14/14 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ tiến hành đại hội, với 3.551 đại biểu tham dự (đạt tỷ lệ 99,83% số đại biểu được triệu tập), kết quả đã bầu được 472 cấp uỷ viên và bầu được 139 uỷ viên thường vụ; có 350/350 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần IX, nhiệm kỳ 2010-2015, kết quả, đại hội đã bầu 55 uỷ viên Ban Chấp hành, trong đó có 22 đồng chí mới tham gia; bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm 15 đồng chí. Sau đại hội Đảng bộ các cấp, ngành Tổ chức, xây dựng Đảng đã tham mưu cấp uỷ các cấp phân công cấp uỷ viên lãnh đạo ở các cơ quan đơn vị, địa phương để đảm bảo sự lãnh đạo, điều hành.

Trong công tác thi đua, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã hướng dẫn biểu điểm thi đua xây dựng tổ chức cơ sở Đảng “trong sạch, vững mạnh” và đánh giá đúng thực chất, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng đối với 5 loại hình tổ chức cơ sở Đảng. Tổng số cơ sở Đảng được đánh giá trong năm 2010 là 639/644 cơ sở Đảng. Kết quả có 574 cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm tỷ lệ trên 89% so với số cơ sở Đảng được đánh giá xếp loại (trong đó có 103 cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu); có 6 cơ sở Đảng bị xếp loại yếu kém, số còn lại là hoàn thành tốt nhiệm vụ (54 cơ sở) và hoàn thành nhiệm vụ (5 cơ sở). Ban Tổ chức các cấp luôn quan tâm hướng dẫn cấp dưới làm tốt công tác kết nạp đảng viên đảm bảo về số lượng và đúng chất lượng. Tính đến cuối năm 2010, toàn tỉnh có 25.272 đảng viên, trong đó số đảng viên mới kết nạp trong năm 2010 là 1.104 người. Thực hiện đề án “Chính sách hỗ trợ cho gia đình đảng viên nghèo, giai đoạn 2009-2010”, hiện nay việc triển khai đã hoàn chỉnh đợt I. Tỉnh uỷ đã xem xét hỗ trợ cho 151 hộ gia đình đảng viên nghèo là đối tượng tham gia cách mạng trước ngày 30.4.1975 và đối tượng có ngày vào Đảng từ năm 1990 trở về trước, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 2,4 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ xây nhà 50 hộ, sửa nhà 13 hộ, trợ cấp khó khăn 83 hộ, trợ cấp học nghề 5 hộ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực và những kết quả mà ngành Tổ chức, xây dựng Đảng của tỉnh đã đạt được trong năm qua, đồng thời Bí thư Tỉnh uỷ cũng nêu lên những tồn tại hạn chế cần khắc phục, và yêu cầu ngành Tổ chức, xây dựng Đảng cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó nhiệm vụ đầu tiên là ngành Tổ chức, xây dựng Đảng tập trung tham mưu, phục vụ cấp uỷ Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 -2016; nhất là phối hợp với các ngành có liên quan làm tốt công tác tham mưu chuẩn bị nhân sự giới thiệu tham gia ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp kịp thời, chặt chẽ, có chất lượng, đúng quy trình, quy định…

Đồng chí Võ Thiện Trí, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Nhân hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ công bố quyết định trao “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010” cho Ban Tổ chức Huyện uỷ Hoà Thành; tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2010” cho 6 tập thể; tặng bằng khen cho 5 tập thể đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trong phong trào thi đua do Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức phát động năm 2010; tặng bằng khen cho một tập thể (Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ) và hai cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hai năm liền 2009-2010. Cũng trong dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ còn trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác tham mưu, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015) và công tác tham mưu, hướng dẫn tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở.

D.H