Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu và phát huy lịch sử, truyền thống cách mạng huyện Dương Minh Châu” 

Cập nhật ngày: 16/10/2021 - 09:14

BTNO - Sáng 15.10, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Dương Minh Châu tổng kết, trao giải thưởng Cuộc thi “Tìm hiểu và phát huy lịch sử, truyền thống cách mạng huyện Dương Minh Châu” trên mạng xã hội năm 2021.

Bà Huỳnh Thị Ái Lê - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy trao giái thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt giải của cuộc thi.

Cuộc thi có chủ đề “Giới thiệu về lịch sử, truyền thống cách mạng huyện Dương Minh Châu”, được phát động từ tháng 2.2021 đến ngày 30.4.2021. Đối tượng tham gia là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong và ngoài huyện. Cuộc thi gồm 2 nội dung: thi viết và thi tìm hiểu kiến thức về lịch sử, truyền thống cách mạng huyện Dương Minh Châu.

Qua 3 tháng phát động cuộc thi, Ban tổ chức nhận được tổng số 830 bài tham dự, trong đó có 32 bài dự thi viết và gần 800 bài thi tìm hiểu kiến thức (mỗi tháng có 2 kỳ, mỗi kỳ có 5 đến 10 câu hỏi được đăng trên nhóm mạng xã hội “Đảo Nhím quê hương”).

Ban tổ chức đã khen thưởng 6 cá nhân, 8 tập thể đối với nội dung thi viết; 16 cá nhân đối với nội dung thi tìm hiểu kiến thức về lịch sử, truyền thống cách mạng huyện Dương Minh Châu.

Anh Thi