Tổng kết Khối thi đua II-Hội Quần chúng tỉnh 

Cập nhật ngày: 21/01/2020 - 13:54

BTNO - Ngày 20.1, Khối thi đua II-Hội Quần chúng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019.

Khối thi đua II Hội Quần chúng tỉnh có 7 tổ chức Hội, gồm Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Cựu Giáo chức, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Người tù kháng chiến, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Nhà báo, Hội Luật gia.

Khối thi đua II Hội Quần chúng tỉnh được UBND tỉnh công nhận là tổ chức hội đặc thù, về cơ bản hoạt động có nhiều điểm giống nhau như công tác tuyên truyền, công tác tổ chức hội, công tác chăm sóc hội viên…

Quang cảnh hội nghị.

Ngay từ đầu năm, Khối thi đua II đã kịp thời xây dựng dự thảo các văn bản gồm kế hoạch phát động thi đua khối, quy chế tổ chức hoạt động và bình xét thi đua khối, bảng điểm thi đua…

Cùng với sự chỉ đạo, hướng dẫn của ngành cấp trên, căn cứ các công văn, chỉ thị của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, 7/7 Hội trong khối đã tổ chức tốt công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện, trong đó tập trung những nội dung quan trọng như Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 11.1.2019 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019…

Việc quán triệt, triển khai đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được các tổ chức hội thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trong hệ thống tổ chức hội và hội viên của mình, góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra.

Các hội chủ động xây dựng chương trình kế hoạch và triển khai thực hiện xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở, gắn kết chặt chẽ với sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và ngành, hội cấp trên phù hợp tình hình thực tế địa phương đi vào phục vụ đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên của mình, thu hút đông đảo thành viên tham gia vào tổ chức và hoạt động hội, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Kết thúc hội nghị, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đã bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua II Hội quần chúng tỉnh năm 2020 cho Hội Nạn nhân chất độc da cam. 

Phương Thảo