BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết năm 2009 và sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Cập nhật ngày: 20/01/2010 - 02:15

Hội nghị được tổ chức vào sáng 18.1.2010. Đến dự có đồng chí Trương Minh Nhựt, Vụ trưởng - Trưởng cơ quan thường trực phía Nam - Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Lê Minh Trọng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Võ Văn Phuông, Uỷ viên dự khuyết BCH TW Đảng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh; các ban Đảng tỉnh; Thường trực các huyện thị uỷ và đảng uỷ trực thuộc; đại diện các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông trao “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2009” cho Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hoà Thành và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Trảng Bàng

Đồng chí Lê Minh Trọng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X) Tỉnh uỷ trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  năm 2009 và sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động. Qua 3 năm tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của tập thể cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân đảng viên, cán bộ, công chức, hội viên, đoàn viên. Nhiều đảng viên, cán bộ, công chức có ý thức cao trong việc chấp hành thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp uỷ cấp trên, cũng như nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị.

Đáng lưu ý là sự chuyển biến đó đã lan toả và có tác động tích cực đến hiệu quả thực hiện các phong trào ở cơ quan, đơn vị và trong toàn xã hội, như: Phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo, học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan đơn vị; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” ở các địa phương; phong trào “Giúp đỡ bạn nghèo vượt khó” trong học tập của thanh niên khối trường học; phong trào “Giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình” trong thanh niên nông thôn và công nhân, viên chức ngày càng nâng lên. Tính đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 74 cuộc hội nghị- liên hoan đã biểu dương 631 lượt tập thể và 1.930 lượt cá nhân có nhiều thành tích trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong đó cấp huyện và tương đương tổ chức 14 cuộc, đã biểu dương 248 tập thể và 648 cá nhân; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp huyện và cấp cơ sở tổ chức 53 cuộc, biểu dương 268 tập thể và 994 cá nhân; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh 6 cuộc, đã biểu dương 80 tập thể và 235 cá nhân; và Tỉnh uỷ tổ chức một cuộc đã biểu dương 35 tập thể và  53 cá nhân.

Báo cáo công tác năm 2009 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cho biết, trong năm 2009, Ban Tuyên giáo các cấp, tuyên huấn các Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, tuyên huấn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các ngành trong khối tư tưởng-văn hoá, khoa giáo đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, tham mưu kịp thời, đầy đủ cho cấp uỷ tổ chức triển khai quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn. Từ đó đã nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Tuy nhiên công tác tư tưởng có lúc chưa nhạy bén, kịp thời phát hiện và đề xuất các biện pháp để giải quyết những vấn đề bức xúc mới nảy sinh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Phó Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 3 năm qua và những kết quả mà ngành Tuyên giáo tỉnh Tây Ninh đạt được trong năm 2009.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ công bố các quyết định tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 20 tập thể và 39 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện cuộc vận động năm 2009; 19 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích trong 3 năm (2007-2009); tặng “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2009” của UBND tỉnh Tây Ninh cho Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hoà Thành và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Trảng Bàng, cùng nhiều tập thể, cá nhân khác được khen thưởng trong dịp này.

D.H