HĐND huyện Châu thành:

Tổng kết năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 

Cập nhật ngày: 17/01/2020 - 18:30

BTNO - Sáng 17.1.2020, HĐND huyện Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Khen thưởng cho các tập thể.

Năm 2019 HĐND huyện có nhiều đổi mới trong công tác giám sát tại kỳ họp, phối hợp giám sát, giám sát của thường trực HĐND và 2 Ban HĐND huyện; đổi mới trong công tác chuẩn bị, tổ chức và điều hành các kỳ họp HĐND, các báo cáo, tờ trình… trình tại kỳ họp đảm bảo chất lượng, cung cấp nhiều thông tin để đại biểu HĐND thảo luận, quyết nghị. Hoạt động chất vấn sôi nổi, tập trung vào những vấn đề bức xúc đang được cử tri quan tâm.

Trong năm HĐND huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức được 18 phiên giải trình, chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND; tổ chức được 102 cuộc giám sát, khảo sát. Hoạt động giám sát được chyên đề năm 2019 được triển khai đồng loạt ở cấp huyện và cấp xã, bước đầu đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao vai trò, chức năng của HĐND.

Bên cạnh đó, hoạt động của HĐND các xã, thị trấn trong năm 2019 cũng đã bám sát các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của huyện, có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, các kỳ họp HĐND các xã, thị trấn được tổ chức đúng luật.

Công tác tổ chức tiếp xúc cử tri và giải quyết các ý kiến của cử tri cũng được HĐND huyện, các xã, thị trấn phối hợp với UBND huyện, UBMTQVN cùng cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả.Qua 4 đợt tiếp xúc cử tri đã có trên 16.000 lượt cử tri tham dự, có gần 1.300 lượt cử tri phát biểu với trên 1.500 ý kiến.  Những kiến nghị chính đáng của cử tri được các đại biểu giải trình tại các cuộc tiếp xúc và được chọn lọc, tổng hợp chuyển cho cơ quan chức năng tỉnh, huyện xem xét giải quyết và trả lời kịp thời

Nhân dịp này, UBND huyện Châu Thành đã khen thưởng cho 8 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của HĐND năm 2019.

Thiện Nhân