Thanh tra các huyện, thành phố:

Tổng kết phong trào thi đua năm 2019 

Cập nhật ngày: 11/12/2019 - 20:03

BTNO - Chiều 10.12, tại Phòng họp UBND huyện Gò Dầu, Khối thi đua Thanh tra các huyện, thành phố tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2019.

Đến dự có ông Trần Văn Minh Trí- Chánh thanh tra tỉnh Tây Ninh, ông Bùi Văn Tốp- Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu.

Thanh tra các huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Trong năm 2019, Thanh tra các huyện, thành phố đã triển khai thực hiện được 61 cuộc thanh tra về các lĩnh vực tài chính ngân sách, quản lý hành chính, đất đai, xây dựng cơ bản, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng… Kết quả, đã phát hiện những sai phạm với giá trị kinh tế hơn 3 tỷ đồng, thu hồi được gần 2 tỷ đồng và đề xuất nhiều kiến nghị xử lý, kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể có liên quan, góp phần giữ gìn trật tự kỷ cương trong quản lý nhà nước ở địa phương.

Ngoài ra, Thanh tra các huyện, thành phố còn làm tốt trách nhiệm của mình trong việc tham mưu giải quyết đơn của công dân kịp thời, không để tồn đọng kéo dài. Trong công tác phòng chống tham nhũng, tham mưu cho UBND các huyện, thành phố cùng cấp xây dựng kế hoạch năm 2019 và triển khai thực hiện hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2018.

Trong thời gian tới, Thanh tra các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Luật thi đua khen thưởng; triển khai cuộc kiểm tra kê khai tài, thu nhập năm 2019 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn; thực hiện tốt công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để đơn tồn đọng kéo dài và theo dỏi việc thực hiện các quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Tại hội nghị, Thanh tra của 9/9 huyện, thành phố đã ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Trọng Cầu