baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết thi hành Hiến pháp: Tránh hình thức, hời hợt

Cập nhật ngày: 18/10/2011 - 05:01

Sáng 18.10, Ban chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 đã họp phiên thứ nhất. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Mời luật sư có kinh nghiệm
Các thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận, thông qua quy chế, chương trình, kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ đối với các thành viên, thành lập Tổ giúp việc.

Các thành viên Ban chỉ đạo cho rằng, việc tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 đòi hỏi phải thực hiện một khối lượng công việc đồ sộ trong một thời gian ngắn, với nhiều cuộc hội thảo, kiểm tra, đôn đốc việc tổng kết thi hành Hiến pháp ở các bộ ngành, địa phương… Do đó, các thành viên cần dành thời gian tập trung cho công tác này một cách thích đáng, bảo đảm cho việc tổng kết đạt chất lượng và hiệu quả, nhất là với các đề xuất, kiến nghị lên Đảng và Nhà nước.

Các thành viên cũng đề nghị tổ chức tổng kết và xây dựng báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp theo chuyên đề đối với các bộ, ngành, địa phương được phân công; trong đó, tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành các quy định của Hiến pháp liên quan đến việc thực thi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, ngành, địa phương mình.

Việc tổng kết tại các bộ, ngành, địa phương phải được triển khai khẩn trương nhưng bảo đảm chất lượng, tránh hình thức, hời hợt, với sự kiểm tra, giám sát nghiêm túc, chặt chẽ từ Ban chỉ đạo. Trong quá trình tổng kết, cần bảo đảm sự tham gia tích cực của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và nhân dân.

Các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi cá nhân, tổ chức và công dân hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, phản ánh kịp thời các ý kiến đóng góp, sáng kiến, đề xuất của nhân dân trong quá trình tổng kết.

Nhiều ý kiến đề nghị cần mời các chuyên gia pháp luật và các luật sư có kinh nghiệm tham gia tổ giúp việc bởi đây chính là bộ não của Ban chỉ đạo, tổng kết có tốt thì việc sửa đổi Hiến pháp mới thiết thực.

Cần nhiều ý kiến thực tiễn

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 cần bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ cần chủ động tham gia sâu ngay từ đầu và trong suốt quá trình tổng kết, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp để có những đề xuất, tham mưu với Đảng và Nhà nước về sửa đổi, bổ sung “đạo luật gốc” có ý nghĩa cực kỳ quan trọng này.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần huy động cả hệ thống tham gia vào việc tổng kết thực thi Hiến pháp. Không chỉ bộ phận pháp chế và các thành viên Ban chỉ đạo có liên quan mà các bộ trưởng, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cũng phải huy động hệ thống cơ quan trực thuộc tham góp để có nhiều ý kiến thực tiễn hơn, nhất là những bộ đa ngành, đa lĩnh vực, có thể mời thêm những chuyên gia giỏi đóng góp ý kiến.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, việc tổng kết phải đạt chất lượng cao về mặt lý luận và thực tiễn, làm cơ sở cho những đề xuất, kiến nghị đối với Đảng và Nhà nước. Tổ giúp việc tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện văn bản một cách sớm nhất, khoa học nhất. Các thành viên Ban chỉ đạo sẽ tham gia tổng kết tại địa phương được phân công theo dõi để tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính hệ thống, thống nhất. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên, ủy viên Ban chỉ đạo được giao nhiệm vụ là người phát ngôn chính thức của Ban chỉ đạo.

Theo kế hoạch, Ban chỉ đạo sẽ họp 10 phiên, các công việc được chia thành hai giai đoạn gồm các hoạt động liên quan đến tổng kết thi hành Hiến pháp và các hoạt động liên quan đến đề xuất nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, thực hiện từ tháng 10/2011-11/2013.

Giai đoạn một, từ nay đến 1.2012, Ban chỉ đạo tổ chức các phiên họp để thông qua quy chế, kế hoạch hoạt động; cho ý kiến về đề cương chi tiết các chuyên đề do một số bộ và địa phương thực hiện; thông qua đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết của Chính phủ và cho ý kiến đối với các dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp của Chính phủ trước khi trình Chính phủ và Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Ban chỉ đạo tổ chức các đoàn công tác tại 7 địa phương được giao thực hiện báo cáo chuyên đề, gồm: 4 đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch tổng kết thi hành Hiến pháp tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương và Đắk Lắk vào tháng 11/2011; 3 đoàn công tác dự hội nghị tổng kết tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Nghệ An và TP Hồ Chí Minh vào tháng 12.2011.

Các cuộc hội thảo tại ba miền Bắc, Trung, Nam sẽ được tổ chức vào đầu tháng 1.2012 để lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành, địa phương về dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp của Chính phủ.

Giai đoạn hai, từ tháng 2.2012 đến tháng 11.2013, các phiên họp của Ban chỉ đạo sẽ cho ý kiến về đề xuất của Chính phủ, Thủ tướng đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, tổ chức các cuộc hội thảo lấy ý kiến về đề xuất của Chính phủ, Thủ tướng đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, tổ chức hai đoàn khảo sát nước ngoài.

Theo TTXVN, Cổng TTĐT Chính phủ