BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2013

Cập nhật ngày: 13/04/2014 - 06:27

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, năm 2013 Tây Ninh có 6.564 Tổ hợp tác với nhiều hình thức kinh doanh phong phú trên các ngành, các lĩnh vực với tên gọi khác nhau, như Tổ Liên kết sản xuất, Tổ làm dịch vụ lao động nông thôn, Tổ vay vốn…

PCT UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang (trái)  tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” cho Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Tân Châu.

Doanh thu bình quân năm 2013 của một Tổ hợp tác là 286 triệu đồng, tăng 5,93% so với năm 2012. Đến nay, toàn tỉnh có 93 HTX, thu hút 39.052 thành viên tham gia; tổng doanh số hàng hóa, dịch vụ ước đạt 1.093,3 tỷ đồng. Hoạt động của các HTX chủ yếu trên 5 lĩnh vực: nông nghiệp, dịch vụ thủy lợi, công thương, tài chính tín dụng và vệ sinh môi trường.

Năm 2013, kinh tế tập thể có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình thực hiện phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần tạo việc làm cho lao động nông thôn, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, dồn điền đổi thửa, tạo vùng sản xuất tập trung, liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, cải tạo, xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở các xã, thị trấn.

Liên minh HTX tỉnh tặng giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2013.

Trong năm 2013, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức 13 lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức về kinh tế tập thể và kỹ năng hoạt động quản lý, phát triển Tổ hợp tác cho các đối tượng; mở 02 lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý điều hành cho cán bộ chủ chốt các HTX; hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ cho lãnh đạo các HTX; hỗ trợ giải quyết cho các đơn vị vay vốn sản xuất, nâng cao thu nhập cho xã viên, người lao động; hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên.

Phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống kinh tế tập thể được đẩy mạnh, ngày càng xuất hiện nhiều đơn vị tiêu biểu, điển hình, đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và chăm lo cho người lao động.

Nhiều HTX mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống thành viên, tăng vốn điều lệ, thu hút thêm xã viên, giải quyết hài hòa giữa lợi ích của xã viên và tập thể…

Thái Thành