BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ tỉnh quý I.2015:

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 9,4% so với cùng kỳ

Cập nhật ngày: 10/04/2015 - 06:07

Ngày 9.4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp phiên thường kỳ quý I năm 2015 bàn và cho ý kiến các nội dung, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; báo cáo xây dựng cơ bản, báo cáo thu chi ngân sách quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2015;

Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá IX) nhiệm kỳ 2010 - 2015 trình Đại hội X Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; góp ý dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Ông Võ Văn Phuông- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông phát biểu kết luận hội nghị.

Quý I năm 2015, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trong tỉnh GDP (giá 2010) tăng 9,4% so với cùng kỳ. Tỷ trọng nông - lâm - thuỷ sản; công nghiệp - xây dựng; dịch vụ trong GDP (theo giá 2010): 30,3% - 33,7% - 36%.

Giá trị sản xuất các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ; kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu tăng so cùng kỳ. Các mặt văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục - thể thao, thông tin, tuyên truyền… tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.

Công tác an sinh xã hội được bảo đảm. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi năm 2015, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón tết trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm; tổ chức họp mặt với cán bộ hưu trí; cán bộ xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp nhân dịp đầu năm mới 2015.

Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 10 (khoá XI) của Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội điểm đại hội thí điểm và tổ chức rút kinh nghiệm cho triển khai đại hội đại trà; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng hiệu quả hơn. Công tác đối ngoại nhân dân, họp mặt đầu xuân với 63 kiều bào về Tây Ninh đón tết cổ truyền dân tộc được thực hiện tốt. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phát biểu kết luận nội dung báo cáo tình hình quý I năm 2015, Bí thư Tỉnh uỷ Võ Văn Phuông yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ; thực hiện tốt Nghị quyết Tỉnh uỷ năm 2015, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2010 – 2015;

Tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư trong và ngoài nước; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh; kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an toàn giao thông, thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, chấn chỉnh việc kê khai tài sản thu nhập.

Tập trung cho công tác Đại hội đảng bộ các cấp, trong đó chú ý nội dung báo cáo chính trị, những vấn đề trọng tâm. Quán triệt đóng góp văn kiện Đại hội XII của Đảng chặt chẽ, tránh qua loa, góp ý hình thức. Làm tốt các chỉ tiêu về cơ cấu công tác nhân sự. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát…

TỐ TUẤN