BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2016:

Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 8% trở lên

Cập nhật ngày: 29/12/2015 - 09:03

Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang phát biểu kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 3.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang vừa ký Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Trong đó, Nghị quyết đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục xây dựng và thực hiện các chương trình đột phá, tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho sản xuất - kinh doanh thúc đẩy kinh tế tăng trưởng; Tăng cường huy động mọi nguồn lực để đầu tư cho phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng nông thôn mới…

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP - giá so sánh 2010) tăng 8% trở lên so với ước thực hiện năm 2015; GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 2.370 USD; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 6.400 tỷ đồng- tăng 7,9% so ước thực hiện năm 2015...

Nghị quyết đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm về kinh tế như xây dựng và tổ chức thực hiện 3 Chương trình đột phá giai đoạn 2016 – 2020 gồm: Kết cấu hạ tầng đồng bộ- nhất là hạ tầng giao thông; phát triển nguồn nhân lực và cải cách hành chính.

Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp và kinh tế nông thôn tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; đẩy mạnh thực hiện Đề án cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Xây dựng phương án sử dụng đất sau khi thu hồi từ các công ty nông nghiệp của tỉnh; nghiên cứu dành quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư, tổ chức thực hiện thí điểm mô hình công nghệ cao trên lĩnh vực nông nghiệp. Tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới đạt chuẩn đúng kế hoạch.

Chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi và cây trồng. Tiếp tục có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thực hiện Đề án di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp và làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu công nghiệp. Phát triển công nghiệp hỗ trợ. Chú trọng thu hút các dự án công nghiệp áp dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, công nghệ sạch, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường, sản xuất hàng xuất khẩu; chú trọng, đổi mới công nghệ. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu, cụm công nghiệp bảo đảm tính hợp lý, hiệu quả; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Thành phố Tây Ninh; thực hiện mở rộng, nâng cấp, nhựa hoá các tuyến đường, bê tông hoá các hẻm nội thị. Tăng cường công tác quản lý đô thị, từng bước xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp. Tập trung đầu tư cho các thị trấn Trảng Bàng, Hoà Thành để đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, tiến tới thành lập thị xã Trảng Bàng, Hoà Thành.

Về thương mại, dịch vụ, cơ cấu theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đa dạng hoá các mặt hàng, sản phẩm xuất khẩu, chú trọng xuất khẩu các mặt hàng tinh chế, hạn chế xuất khẩu nguyên liệu, sản phẩm thô song song công tác xúc tiến, giới thiệu, quảng bá thương hiệu. Quy hoạch định hướng phát triển thương mại, dịch vụ phải gắn kết và phát huy thế mạnh của địa phương với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đẩy mạnh khai thác tiềm năng, phát triển du lịch Tây Ninh, giai đoạn 2012 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020. Thực hiện tốt việc cơ cấu lại ngành du lịch, tiến hành rà soát, bổ sung các quy hoạch, hạ tầng các khu, điểm du lịch, nhất là Khu du lịch Núi Bà Đen; quan tâm đầu tư các công trình góp phần phát triển các ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng các trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh. Vận dụng các cơ chế, chính sách của Trung ương phát triển nhanh kết cấu hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu, hệ thống chợ biên giới; tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy khu kinh tế cửa khẩu, phát triển kinh tế biên mậu.

Nông dân thu hoạch lúa (ảnh minh họa).

Về tài chính - tín dụng, thực hiện nghiêm Thông tư số: 102/2015/TT-BTC, ngày 30.6.2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và Quyết định số: 2502/QĐ-BTC, ngày 28.11.2015 của Bộ Tài chính quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016. Cơ cấu lại thu ngân sách; tăng cường công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu; triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách; thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thu ngân sách. Tiếp tục chỉ đạo điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng dự toán được giao, triệt để, tiết kiệm và hiệu quả.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao các cấp uỷ, tổ chức Đảng và các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết này tại cấp, ngành, địa phương, đơn vị. Đề ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại, yếu kém, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2016 đề ra.

Tố Tuấn