TP.Tây Ninh: Bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2019 – 2024 

Cập nhật ngày: 20/10/2019 - 18:27

BTNO - Sáng 20.10, đồng loạt 53/54 ấp, khu phố trên địa bàn thành phố Tây Ninh tổ chức bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2019 – 2024 (một khu phố ở phường 1 tạm hoãn lại việc bầu cử).

Trong đợt bầu cử lần này, thành phố tổ chức 67 điểm bầu cử, giới thiệu 106 ứng cử viên trưởng ấp, khu phố. Gần 32.000 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử để chọn ra 53 người có năng lực, uy tín, phẩm chất đạo đức và tâm huyết vào chức danh trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Cử tri khu phố 2, phường 3 tham gia bỏ phiếu bầu cử trưởng khu phố.

Trong số các ứng cử viên, có 24 người tái cử, 82 người ứng cử mới; 103 người là đảng viên. Đây là những người sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, điều hành thực hiện những nhiệm vụ của cộng đồng dân cư ở ấp, khu phố và thực chỉ đạo của cấp trên.

Nhìn chung, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên cử tri đại diện hộ gia đình hăng hái đến các điểm bỏ phiếu tham gia thực hiện quyền dân chủ và trách nhiệm của mình. Công tác bầu cử diễn ra đúng theo thời gian kế hoạch, đảm bảo công khai, dân chủ; tình hình an ninh trật tự được giữ vững ổn định trong suốt quá trình diễn ra bầu cử.

Huy Hoàng