Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

TP.Tây Ninh: Hiệu quả bước đầu thí điểm giải quyết nhận hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường 

Cập nhật ngày: 22/03/2020 - 12:09

BTNO - Trước đây, việc nhận hồ sơ và trả kết quả lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường của thành phố Tây Ninh được thực hiện tại Bộ phận Một cửa của địa phương. Nhưng từ ngày 15.1.2020, việc này được triển khai thí điểm tại Trung tâm hành chính công.

Việc đưa tất cả nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến đất đai của thành phố Tây Ninh vào thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm hành chính công được Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân – Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đồng ý chủ trương tại cuộc họp Ban chỉ đạo CCHC tỉnh ngày 21.10.2019.

Theo đó, có tổng số 36 TTHC, bao gồm 34 TTHC thuộc lĩnh vực đất đai và 2 TTHC thuộc lĩnh vực môi trường đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố Tây Ninh được chuyển đến Trung tâm hành chính công thực hiện.  

Cán bộ thuế thành phố Tây Ninh được bố trí tại TTHCC.

Từ khi thực hiện thí điểm, hiệu quả bước đầu đã thể hiện rõ. Theo thống kê từ Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND, từ ngày 15.1 đến ngày 18.3.2020, Trung tâm hành chính công đã tiếp nhận 4.084 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai của thành phố Tây Ninh. Trong đó, số hồ sơ trễ hẹn khoảng 100 hồ sơ. Nhưng cùng thời điểm này năm 2019 (15.1-18.3.2019), tại bộ phận một cửa của thành phố Tây Ninh đã nhận 1.122 hồ sơ, số hồ sơ trễ hẹn là 486 hồ sơ.

Theo ông Lữ Nhật Linh- chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh, về số lượng TTHC vẫn như trước đây. Tuy nhiên, trong đó một số thủ tục sẽ được chia nhỏ từng bước thực hiện, quy định cụ thể thời gian thực hiện và sẽ do Trung tâm hành chính công tỉnh giám sát từng công đoạn cũng như toàn bộ quy trình.

“Nếu trễ hẹn, Trung tâm hành chính công sẽ thông báo đến lãnh đạo đơn vị đang thụ lý hồ sơ (Thuế, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Tây Ninh) tiếp nhận thông tin để kiểm tra, rà soát lại xem trễ ở bước nào. Nếu cần thiết, sẽ trích xuất hệ thống ra xem cụ thể công chức nào đang xử lý thủ tục đó”, ông Linh cho biết.

Cùng với việc đưa cán bộ tài nguyên - môi trường, văn phòng đăng ký đất đai của thành phố qua Trung tâm hành chính công, từ ngày 2.1.2020, tại đây, Chi cục Thuế thành phố Tây Ninh cũng đã cử công chức trực tiếp tham gia tại TTHCC để tính thuế và xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất theo thẩm quyền.

Cũng theo ông Linh, để giám sát quy trình thực hiện các thủ tục liên quan về đất đai, người dân có thể tra cứu trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tra cứu trên Cổng dịch vụ công qua zalo, Cổng dịch vụ công của tỉnh hoặc gửi tin nhắn SMS thông qua mã số biên nhận. Qua đó có thể biết được hồ sơ của cá nhân đã thực hiện đến đâu.

Điểm thu hộ phí, thuế thuộc lĩnh vực đất đai do nhân viên Bưu điện tỉnh thực hiện.

Trước đây, việc tra cứu chỉ dừng lại tại bộ phận Văn phòng đất đai, nhưng hiện nay có thể kiểm tra đến thủ tục của thuế. Đặc biệt, từ ngày 16.3, việc đóng nộp thuế liên quan đến đất đai trên địa bàn thành phố Tây Ninh khi làm các TTHC sẽ được phía Bưu điện Tây Ninh thu hộ và chuyển nộp đến ngân hàng, người dân không phải đi lại nhiều lần như trước đây. 

Ông Nguyễn Tấn Phong- Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Tây Ninh cho biết, Quy chế phối hợp được thực hiện giữa Trung tâm hành chính công, Bưu điện tỉnh Tây Ninh, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Tây Ninh, Chi cục Thuế thành phố Tây Ninh và Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Tây Ninh.

Trước đây, khi làm xong các TTHC liên quan đến đất đai, với những trường hợp phải nộp thuế, người dân phải nhận thông báo thuế từ bộ phận thuế thành phố, sau đó đến ngân hàng để nộp thuế và quay lại bộ phận một cửa thành phố để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nhưng với sự phối hợp giữa Bưu điện và các ngành, việc đóng thuế sẽ do nhân viên bưu điện thực hiện. Theo đó, nhân viên bưu điện được bố trí tại Trung tâm hành chính công của tỉnh sẽ có nhiệm vụ tiếp nhận thông báo nộp thuế của người dân, thực hiện cập nhật phần mềm Paypost, ghi đầy đủ thông tin cá nhân của người nộp thông báo thuế, chi tiết từng khoản thu, thực hiện thu hộ và cấp biên lai cho người dân. Khi có biên lai này, người dân sẽ đến quầy lĩnh vực đất đai để nhận giấy tờ đất. Cuối ngày, nhân viên bưu điện tổng hợp số tiền nộp thuế của người dân phát sinh trong ngày và chuyển nộp tại BIDV Tây Ninh.

“Nếu triển khai thực hiện hiệu quả tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, chúng tôi sẽ nhân rộng việc thu hộ này tại bộ phận một cửa của các huyện còn lại nhằm góp phần giảm thời gian, công sức đi lại của người dân”, ông Nguyễn Tấn Phong cho biết.

Ngọc Diêu