Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

BAOTAYNINH.VN trên Google News

TP. Tây Ninh: Hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt tỷ lệ cao 

Cập nhật ngày: 20/02/2024 - 19:28

BTNO - Năm 2023, Bộ phận một cửa thành phố Tây Ninh tiếp nhận 5.283 hồ sơ trực tuyến, trong đó đã giải quyết trước hạn và đúng hạn là 5.127 hồ sơ, đạt tỷ lệ gần 99%.

Cán bộ tại Bộ phận một cửa xã Bình Minh giải quyết hồ sơ cho khách hàng.

Bộ phận một cửa phường, xã tiếp nhận 19.399 hồ sơ, đã giải quyết 19.382 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hạn và đúng hạn là 19.377 hồ sơ, đạt tỷ lệ hơn 99%; trễ hạn 5 hồ sơ chiếm tỷ lệ 0,03%, còn 17 hồ sơ đang tiếp tục giải quyết.

UBND Thành phố thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa Thành phố và các phường, xã được tích hợp chức năng số hóa hồ sơ trên hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đảm bảo các trường thông tin phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin khi công dân thực hiện thủ tục hành chính, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công tác rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính được Thành phố thực hiện thường xuyên. Việc tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong các giao dịch, giảm thời gian, chi phí giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Linh Thùy