TP.Tây Ninh: Lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp 

Cập nhật ngày: 24/05/2020 - 10:15

BTNO - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Tây Ninh vừa tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại biểu thống nhất về mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030 và 2045.

Tham dự hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, các ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố, đại diện các hội quần chúng và các tôn giáo, dân tộc, cùng đại diện nhân dân thành phố được gợi ý các nội dung trọng tâm cần thảo luận của Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011–2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 – 2030);

Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025); Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp về phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, không có ý kiến đóng góp; 100% đại biểu thống nhất phương án 2 về mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030 và 2045.

Quế Hương