TP.Tây Ninh: Phấn đấu nâng cao tỷ lệ nữ tham gia vào vị trí lãnh đạo, quản lý 

Cập nhật ngày: 06/03/2020 - 21:17

BTNO - Thực hiện Chương trình hành động về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Tây Ninh giai đoạn 2017-2020, những năm qua, thành phố tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách về giới trong lĩnh vực chính trị.

Cụ thể, trong năm 2019, các phòng, ban, đoàn thể và UBND các cấp  của thành phố có lãnh đạo chủ chốt là nữ đạt tỷ lệ 53,7%; cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ tỷ lệ 30% trở lên, nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt tỷ lệ 80,95%.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định cho 2 nữ lãnh đạo bổ sung vào Ban Thường vụ Thành ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bên cạnh đó, phụ nữ Thành phố tây Ninh không ngừng học tập, phấn đấu nâng cao trình độ, chuyên môn. Theo đó, tỷ lệ nữ cán bộ, công chức có trình độ thạc sĩ trên tổng số cán bộ, công chức của Thành phố đạt tỷ lệ 3,27%.

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ tham gia vào vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, UBND thành phố đề ra Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Tây Ninh năm 2020 với mục tiêu phấn đấu các phòng, ban, đoàn thể và UBND các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ đạt tỷ lệ 85% trở lên; cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có lãnh đạo chủ chốt là nữ đạt tỷ lệ 30% trở lên, nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt tỷ lệ 100%.

Để đạt được những mục tiêu đó, trong năm 2020, Thành phố Tây Ninh sẽ rà soát lại đội ngũ nữ đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, nữ cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp, nữ cán bộ trong diện quy hoạch để đảm bảo tỷ lệ nữ trong công tác cán bộ; các cơ quan tham mưu UBND thành phố về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, tạo nguồn tỷ lệ nữ để bổ nhiệm các chức danh trong các cơ quan hành chính; tổ chức các lớp tập huấn, diễn đàn trao đổi chia sẻ những kiến thức, kỹ năng quản lý, lãnh đạo cho nữ đại biểu HĐND và nữ lãnh đạo, nữ thuộc diện quy hoạch các cấp nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

Quế Hương