Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

TP. Tây Ninh: Tổ chức điểm đăng ký nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2023 

Cập nhật ngày: 02/04/2023 - 15:37

BTNO - Đây là địa phương được Thành phố chọn làm điểm để rút kinh nghiệm cho các phường, xã còn lại trên địa bàn.

Sáng 1.4, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường 2, thành phố Tây Ninh tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2023. 

Thanh niên và gia đình thanh niên đến làm thủ tục đăng ký.

Tại đây, các thanh niên, gia đình thanh niên và người dân được Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường 2 hướng dẫn quy trình đăng ký nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân.

Trong đó, tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với công dân nam đủ 17 tuổi (sinh năm 2006), công dân tuổi từ 18 đến 25 tuổi và công dân có trình độ cao đẳng, đại học hết 27 tuổi mà chưa đăng ký lần đầu.

Đăng ký quân nhân dự bị hạng 1, hạng 2; Đăng ký tham gia dân quân tự vệ là công dân nam từ đủ 18 đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 đến hết 40 tuổi, công dân nam đủ tiêu chuẩn nhập ngũ nhưng chưa gọi nhập ngũ và thực hiện đăng ký phương tiện kỹ thuật do Nhà nước, tư nhân, doanh nghiệp quản lý.

Qua công tác tổ chức đăng ký, nhằm nắm chắc số lượng và đánh giá đúng chất lượng công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, dân quân tự vệ, quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật. Qua đó làm cơ sở tổ chức thực hiện tốt các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và điều chỉnh, bổ sung lực lượng dân quân tự vệ, quân nhân dự bị vào các đơn vị bảo đảm đúng quy định.

Ngày 4.4.2023 các phường, xã còn lại trên địa bàn Thành phố sẽ đồng loạt tổ chức các điểm đăng ký theo quy định.

Hà Nam